Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową obsługę serwisową dwóch wysokonakładowych urządzeń kopiująco-drukujących do druku czarno-białego Océ VP 2110 i Canon IRA 8595” (nr post. BG-II/211/1/2018)