Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-04-11

Seminaria regionalne pt. „Patent na sukces”

Eksperci Urzędu Patentowego RP przeprowadzili kolejną edycję regionalnych seminariów poświęconych szeroko rozumianej problematyce własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Cykl seminariów regionalnych jest jednym z przedsięwzięć podjętych w ramach obchodów jubileuszowych 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego.

Celem seminariów było przybliżenie słuchaczom tematu ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Eksperci Urzędu Patentowego RP przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminaria adresowane były w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem. Uczestnicy uzyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie jest powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria były zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także możliwości wymiany doświadczeń i zapoznania się z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Miasto

Data

Godzina

Lokalizacja szkolenia

Zielona Góra

02.03.2018

10:00-13:30

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (sala kolumnowa), ul. Podgórna 7, Zielona Góra

Lublin

19.03.2018

09:00-15:00

Politechnika Lubelska, Wydział elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 38A, Sala Rady Wydziału nr E212 (pierwsze piętro), Lublin

Rzeszów

20.03.2018

09:00-15:00

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1 (główna aula – budynek A0), Rzeszów

Białystok

22.03.2018

09:00-15:00

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16 (aula nr 33), Białystok

Poznań

22.03.2018

09:00-15:00

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (Budynek H, sala 154), ul. Rubież 46, Poznań

Łódź

23.03.2018

09:00-15:00

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych, Ul. Wólczańska 217/223 (sala kinowa na parterze), Łódź

Szczecin

23.03.2018

09:00-15:00

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21 (sala 115 – Tkalnia), Szczecin

Częstochowa

26.03.2018

09:00-15:00

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Al. Armii Krajowej 13/15 (Aula A-22), Częstochowa

Opole

27.03.2018

09:00-15:00

Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole, sala 43C w budynku „Łącznik”

Kraków

05.04.2018

09:00-15:00

Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki, ul. Warszawska 24 (sala Kotłownia), Kraków

Kielce

06.04.2018

09:00-15:00

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce

Wrocław

06.04.2018

09:00-15:00

Wrocławski Park Technologiczny S.A., ul. Duńska 9 (budynek Delta), Wrocław

Elbląg

09.04.2018

09:00-15:00

Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Sulimy 1, Elbląg

Płock

09.04.2018

09:00-15:00

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., ul. Łukasiewicza 39 (Budynek CUK , Sala A13P), Płock

Gdynia

10.04.2018

09:00-15:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98 (sala D w budynku III), Gdynia

Toruń

10.04.2018

09:00-15:00

Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Plac Rapackiego 1, Toruń