Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-06-12

Sprawozdanie podsumowujące w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za 2018 r. (Status Report on IPR Infringement)

W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii medialnej rozpoczętej we wszystkich krajach UE z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Podrabianiu w czerwcu br. ukazało się Sprawozdanie podsumowujące w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej za 2018 r.

W niniejszym sprawozdaniu zebrano ustalenia dokonane w ramach badania na temat rozmiarów, zakresu i konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej dla gospodarki UE, prowadzonego od 2013 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (obserwatorium).

W wyniku szeregu badań sektorowych EUIPO oszacował wartość sprzedaży utraconej na skutek podrabiania w 13 sektorach (bezpośrednio w branżach poddanych analizie i w całym powiązanym łańcuchu dostaw). Straty te wynosiły ponad 100 mld EUR rocznie.  


  •