Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Urząd Patentowy RP wydaje własnym nakładem publikacje książkowe poświęcone tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej. Przede wszystkim są to teksty aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę własności przemysłowej w Polsce i na świecie oraz publikacje pogłębiające wiedzę o ochronie przedmiotów własności przemysłowej.

Wszystkie wydawnictwa można nabyć osobiście w siedzibie Urzędu lub też złożyć zamówienie telefonicznie, faksem, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Departament Wydawnictw
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.plPoinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze


Cena 1 egz. - 31,50 zł

Spis treściTeksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo własności przemysłowej

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2017 r.

Cena 1 egz. - 17,85 zł

Spis treści 

Poradnik wynalazcy

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Cena 1 egz. - 31,50 zł

Spis treściPrawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Cena 1 egz. - 19,95 zł

Spis treściBezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik


Cena 1 egz. - 17,85 zł

Spis treści 

Podstawy sprzeciwu. Przewodnik


Cena 1 egz. - 13,65 zł

Spis treściPostępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.


Cena 1 egz. - 14,70 zł

Spis treściRegulamin wykonawczy do konwencji o udzieleniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.

Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.

 regulamin wykonawczy, konwencja o udzieleniu patentów europejskich

Cena 1 egz. - 24,15 zł

Spis treści 

Konwencja o patencie europejskim 2000 (EPC 2000)

konwencja, patent europejski

Cena 1 egz. - 22,05 zł

Spis treści

Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej
z dnia 28 czerwca 2001 r.

Obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r.Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej

 Angielsko-poAngielsko-polski słownik  terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej

Cena 1 egz. - 15,75 zł

Spis treści