URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-01

Standardy zarządzania klastrem w obszarze „procesy”

Portal Innowacji

Standardy w zakresie procesów opisują zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem klastra i zachodzącymi w jego obrębie procesami. Na obszar składa się pięć podobszarów z których każdy jest równie ważny. Do podstawowych zadań koordynatora należy budowanie marki klastra oraz zwiększanie jego rozpoznawalności. Marka osobista (z ang. personal brand) to strategia marketingowa polegająca na budowaniu reputacji i zwiększaniu wartości na rynku pracy. To współdziałanie samoświadomości, zarządzania, efektywnego działania oraz pozytywnego wizerunku. Marka osobista jest nierozerwalnie połączona z rozwijaniem własnego potencjału, wiedzy i wizerunku w sposób świadomy. Odpowiednio zbudowana w zgodzie z wewnętrznymi wartościami może stać się naszą największą wartością. Należy planować ją w oparciu o cele, które za jej pomocą chcemy osiągnąć. W pierwszej kolejności należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób potencjalni klienci mają o nas myśleć, oraz jak stać się tą marką? Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie jest zatem stworzenie systemu identyfikacji wizualnej klastra.

Kolejny podobszar dotyczy procesów tworzenia innowacji przez członków klastra. Ostatni zaś – zasada zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na zapisy licznych regulacji na poziomie UE i kraju.

Więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=2AF2B6E073EC4A5885734E3F41245911


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy