URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

Szanowni Państwo, na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Problemy z odbiorem dokumentów

Szanowni Państwo, informujemy, że występują problemy z odbiorem dokumentów wysyłanych za pomocą jednego z formularzy dostępnego na platformie ePUAP. W związku z tym, uprzejmie prosimy o korzystanie w korespondencji wysłanej do UPRP za pośrednictwem platformy ePUAP wyłącznie z formularzy, do których linki są dostępne na stronie UPRP.

Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.

 

2018-03-20

„Licencje przymusowe na korzystanie z wynalazków farmaceutycznych” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

10 kwietnia 2018 r.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panią dr Żanetą Pacud z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

2018-03-15

Nowy wspólny raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na świecie istnieje 3,500 stref wolnego handlu, które w sumie dają zatrudnienie około 66 milionom ludzi i generują ponad 365 miliardów euro (500 mld USD) wartości dodanej w ramach obrotu handlowego.

2018-03-12

Czarnogóra dołączyła do TMview

Od 12 marca 2018 r. dane dotyczące znaków towarowych Urzędu ds. Własności Intelektualnej Czarnogóry (IPOM) dostępne są w wyszukiwarce TMview. Integracja IPOM jest wynikiem programu współpracy międzynarodowej EUIPO realizowanej z partnerami międzynarodowymi.

 
2018-03-02

Nowy kierunek anglojęzycznych studiów z dziedziny własności intelektualnej

Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii.

2018-02-26

21 lutego opublikowane zostało dwunaste studium sektorowe dotyczące skutków ekonomicznych obrotu podróbkami w sektorach baterii i opon

Wg danych, obrót podróbkami przynosi na poziomie UE straty dla sektorów przekraczające 2,3 mld euro, co przekłada się na 340 milionów euro utraconych dochodów podatkowych.

2018-02-05

NAJLEPSI STUDENCI WYNALAZCY NAGRODZENI

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

 
2018-01-31

Polska edycja międzynarodowego cyklu seminariów eksperckich WIPO „Roving Seminars”

„Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

Polska edycja międzynarodowego cyklu seminariów eksperckich „Roving Seminars” pt. „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?” organizowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską i Politechniką Wrocławską odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2018 r. w Krakowie, Gliwicach oraz we Wrocławiu.2018-01-19

Indie dołączyły do Designview

Od 19 stycznia 2018 r. dane dotyczące wzorów przemysłowych Indyjskiego Urzędu Kontrolera Generalnego ds. Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych (CGPDTM) dostępne są w wyszukiwarce Designview.

2018-01-18

XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2018”

Moskwa, Federacja Rosyjska 5-8 kwietnia 2018 r.

XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2018” w Moskwie organizowany jest przez InnovExpo.

 
2017-12-12

Wymiana certyfikatu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF)

Szanowni Państwo, w związku odnowieniem certyfikatu służącego do podpisywania dokumentu potwierdzenia wystawianego przez oprogramowanie eOLF, w chwili obecnej do poprawnego działania aplikacji konieczne jest pobranie i uruchomienie załączonego pliku. Plik dystrybuowany jest w postaci archiwum zip, które należy rozpakować i uruchomić znajdujący się w nim plik exe.