Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-05-31

Sympozjum naukowe „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej”

W dniach 30-31 maja 2019 roku Urząd Patentowy RP zorganizował wspólnie z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO sympozjum naukowe poświęcone ochronie wizerunku w prawie własności intelektualnej.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 240 osób reprezentujących bardzo wiele środowisk związanych ze sferą ochrony własności intelektualnej. Uczestnikami konferencji byli specjaliści zajmujący się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, podmioty reprezentujące twórców, naukowcy, teoretycy oraz praktycy podejmujący w swojej działalności tematykę wizerunku jako chronionego dobra osobistego. Dwudziestu czterech wykładowców przedstawiło podczas obrad szeroką panoramę problematyki ochrony wizerunku na różnych płaszczyznach eksploatacji oraz w różnorodnych reżimach ochrony, a także zaprezentowało bardzo wiele ujęć prawnych dotyczących omawianej problematyki w systemach legislacyjnych wielu państw świata. Obrady zostały zorganizowane w formie czterech obszernych paneli tematycznych:

  • Pojęcie wizerunku jako przedmiotu ochrony
  • Dzieła sztuki i obiekty budowlane, czyli strategia ochrony dóbr kultury
  • Siła wizerunku, czyli strategia ochrony osób powszechnie znanych
  • Komercjalizacja wizerunku

Głównymi tematami wystąpień panelistów były m.in. właściwa kreacja, skuteczna ochrona oraz efektywna komercjalizacja wizerunku. Poruszane były także problemy związane z żywiołowym rozwojem nowych technologii, procesów cyfryzacji oraz nowych form dystrybucji dóbr kultury czyniących wizerunek bardzo znaczącą częścią aktywów niematerialnych. Omawiano także strategie ochrony wizerunku w kontekście działalności prowadzonej przez osoby powszechnie znane np. polityków i sportowców. Sympozjum adresowane było do profesjonalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki. Partnerami wydarzenia były Kancelaria Patentowa PATPOL oraz Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE. Podczas obrad sympozjum pełniąca obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek dokonała wręczenia odznak honorowych „Za zasługi dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów osobom i podmiotom posiadających szczególny dorobek i osiągnięcia na polu tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Program sympozjum

Symposium Programme

Biogramy

Biographic entries

Prezentacje:

Dzieła sztuki w przestrzeni publicznej - Enrico Bonadio

Granica między wolnością słowa i wolnością twórczości artystycznej a prawem do wizerunku osób publicznych - Maciej Kubiak

Ochrona prawa do wizerunku uczestników postępowania karnego - Dariusz Kuberski

Ochrona wizerunku w prawie autorskim - Michał Markiewicz

Osobowości sportowe a komercyjne wykorzystanie prawa do ich wizerunku - Luca Ferrari

Osobowości sportowe w aspekcie rejestracji znaków towarowych sportowców - Virginia Melgar

Prawo do wizerunku - Damian Flisak

Prawo do wizerunku jako element right of publicity - Bartosz Krakowiak

Right of publicity - Katarzyna Grzybczyk

Specyfika grafitti w kontekście wolności panoramy - Grzegorz Pacek

Utwory architektoniczne jako znaki towarowe - Katarzyna Grzybczyk

Wizerunek na tle przeszkód rejestracji znaku towarowego - Michał Mazurek

Wykorzystanie wizerunku sportowca w kampaniach ambush marketingowych - Daniel Hasik

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 


Galeria