Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-06-22

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy RP w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przewodnim tematem sympozjum przeprowadzonego w dniach 21-22 czerwca w Warszawie była ochrona własności intelektualnej w środowisku zaawansowanych technologii informatycznych. Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników obrad spotkały się wystąpienia zaproszonych przedstawicieli rządu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa przedstawił m.in. główne priorytety rozwojowe polskiej gospodarki związane z najnowszymi technologiami cyfrowymi i ich znaczenie dla umacniania potencjału Polski w wielu obszarach konkurencyjnych rynków w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego mec. Robert Kroplewski omówił zagadnienia związane z procesami wdrażania rozwiązań informatycznych mających wpływ na poszerzanie dostępu do zaawansowanej wiedzy w skali całego społeczeństwa. Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak przedstawiła natomiast główne wyzwania stojące przed krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony własności przemysłowej w kontekście dynamicznego rozwoju globalnych sieci komputerowych i gospodarczego wzrostu znaczenia dóbr niematerialnych mających postać cyfrową.

Główny Ekonomista Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dr Nathan Wajsman omówił najnowsze statystyki i trendy związane z ekonomicznymi kosztami naruszeń praw wyłącznych w Internecie. Reprezentujący Thomas Jefferson School of Law prof. Aaron Schwabach zaprezentował analizy przypadków prawnych związanych z ochroną parodii jako przedmiotu własności intelektualnej w kontekście nowych gatunków twórczości artystycznej uprawianej w środowisku elektronicznym.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy konferencji analizowali wyzwania przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej.

Konferencja adresowana była do osób reprezentujących różne grupy zawodowe: ekspertów prawa własności intelektualnej, internetu i nowych technologii, rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, konsultantów ds. innowacyjności, brokerów innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz reprezentantów instytucji otoczenia biznesu.

Program tegorocznego Sympozjum obejmował następujące panele tematyczne:

  • Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w internecie;
  • Granice prawne parodii i krytyki w internecie;
  • Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych;
  • Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych.

Program Sympozjum

Symposium Programme

Biogramy

Biographic entries

Prezentacje:

Czy EUIPO brak poczucia humoru Odmowa rejestracji znaku towarowego ze względu na porządek publiczny lub dobre obyczaje - Katarzyna Zajfert

Effective protection of Internet domains and trade marks (Part 2) - Gabriella Schittek

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The economic cost of IPR infringement - dr Nathan Wajsman

Fair Use (Part 1) - prof. Aaron Schwabach

Fair Use (Part 2) - prof. Aaron Schwabach

Illicit E-Trade facilitated by Expired Domain Names - dr Nathan Wajsman

Memy internetowe w świetle dozwolonego użytku - mec. Daniel Hasik

Memy w świetle prawa - prof. Ewa Nowińska

Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych - znaki towarowe - dr Marcin Balicki

Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych (grach video) - dr Marcin Balicki, dr Damian Flisak, dr Ireneusz Matusiak, dr Kamil Szpyt

Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami wynikającymi z rejestracji i używania nazwy domeny internetowej - Beata Piwowarska

 Odpowiedzialność usługodawców w Internecie - prof. Maciej Szpunar 

RODO i ochrona abonentów nazw domen - Marcel Góra

Równoważenie praw i wolności w internecie - dr Krzysztof Siewicz

Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych z perspektywy doświadczeń Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT - dr Ireneusz Matusiak

Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych z perspektywy przedsiębiorców (część 2) - dr Mariusz Kondrat

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” - Roman Malinowski

Utwory w grach komputerowych - tworzenie, korzystania i rozporządzanie - dr Kamil Szpyt

Własność intelektualna i przetwarzanie giga danych - Iwona Wendel

Wybrane elementy systemu ochrony własności intelektualnej w internecie - Dariusz Kuberski

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.


Galeria