Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-06-09

Od 2 lipca 2009 r. wzory przemysłowe z Polski mogą uzyskiwać ochronę w 56 krajach będących stronami Porozumienia Haskiego

Z dniem 2 lipca 2009 r. Polska staje się stroną Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. W chwili obecnej stronami tego Porozumienia jest 56 państw, z których 35 należy do Aktu Genewskiego zawartego w 1999 r. Stroną tego Aktu jest również Wspólnota Europejska, która przystąpiła do niego z dniem 1 stycznia 2008 r.

W związku z przystąpieniem Polski do Porozumienia Haskiego zmianie ulegają dotychczasowe formularze stosowane przez strony Porozumienia w procedurze dotyczącej międzynarodowej rejestracji wzoru przemysłowego (DM/1), wpisania do rejestru informacji o ograniczeniach (DM/3), przedłużenia rejestracji (DM/4) oraz wpisania do rejestru wypowiedzenia (DM/5). Zaktualizowane wersje powyższych formularzy będą dostępne, od dnia 2 lipca 2009 r, na następujących stronach internetowych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): w języku angielskim oraz w języku francuskim.


  •