Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-11-08

Stosowanie Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych

W nawiązaniu do licznych pytań kierowanych do Urzędu Patentowego o relację postanowień Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838) do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), Urząd Patentowy uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Norma prawa międzynarodowego nadaje się do bezpośredniego stosowania jeżeli jest:

  • jasna i precyzyjna – musi dać się z niej wywieść jasna reguła zachowania, prawo lub obowiązek jednostek lub organów,
  • bezwarunkowa – nie pozostawia państwu – sygnatariuszowi swobody działania, wykonanie jej nie jest zależne od upływu terminu, czy też ziszczenia się warunku,
  • zupełna – nie wymaga dla swojego wykonania normy prawa krajowego.

Niezależnie od tego Urząd Patentowy uprzejmie informuje, iż podejmując prace nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej rozważy wprowadzenie stosownych rozwiązań dotyczących procedury rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.
  •