Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-04-07

„Rynek leków a ochrona własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej w dniu 24 kwietnia 2009 r. przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

W dniu 24 kwietnia 2009 roku odbyły się w Warszawie obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale World Intellectual Property Organization, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Głównym wydarzeniem zaplanowanych obchodów była międzynarodowa konferencja w Bibliotece Narodowej, której temat "Rynek leków a ochrona własności intelektualnej" obejmował najbardziej żywotną problematykę związaną z funkcjonowaniem i rozwojem ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.

Biorąc pod uwagę, że ochrona własności intelektualnej w przypadku produktów farmaceutycznych ma istotne aspekty społeczne i stanowi ważny czynnik wpływający na działanie systemów ochrony zdrowia, Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz objęła konferencję patronatem honorowym. W obradach udział wzięli m.in. Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Wytwórców Leków Generycznych Greg Perry oraz Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Alison Brimelow.

Konferencja poświęcona była głównie znaczeniu ochrony patentowej dla rozwoju badań i wprowadzania nowych leków do praktyki medycznej, bez czego nie jest możliwy stały postęp w metodach terapii. Opracowywanie nowych leków wymaga bowiem ogromnych inwestycji, które bez ochrony praw wyłącznych do osiągniętych rezultatów nie mogłyby zostać sfinansowane przez podmioty komercyjne. Bardzo wysokie koszty opracowywania nowych leków skutkują m.in. powstawaniem szczególnie złożonych problemów związanych z prawami ochronnymi odniesieniu do produktów farmaceutycznych. Zagadnienia te wymagają zatem szerokiej dyskusji, w której uczestniczyć powinny wszystkie zainteresowane środowiska oraz instytucje.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizację konferencji poświęconej ochronie własności intelektualnej na rynku leków zapewnił szerokie forum wymiany doświadczeń służące inicjowaniu rozwiązań optymalnych dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesach opracowywania, produkcji, obrotu i zastosowania nowoczesnych leków.

Podczas konferencji uczestnicy mogli także zapoznać się z unikatową ekspozycją pt. "Wystawa zapierająca dech w piersiach" prezentującą eksponaty ze zbiorów Muzeum Farmacji związane z historią leczenia astmy. Wystawa została przygotowana dzięki pomocy Muzeum Farmacji oraz firmy AstraZeneca.

Prezentacje:


Galeria