Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-04-20

III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2009

W dniach 1-3 czerwca 2009 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 (International Warsaw Invention & Innovation Show). Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Głównym celem wydarzenia była integracja środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce, promocja polskich wynalazków w kraju i zagranicą, nawiązywanie współpracy między wynalazcami a inwestorami. Patronat nad wystawą objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Organizacja Techniczna, Światowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI).

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku bieżącym został zorganizowany konkurs wynalazków. Zgłoszone przez wystawców wynalazki oceniane były przez jury, a nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczone zostały podczas trwania wystawy.

Na wystawie swój dorobek zaprezentowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów a także zaproszone stowarzyszenia wynalazców z zagranicy. Oprócz stowarzyszeń wynalazców w imprezie udział wzięły wyższe uczelnie, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przemysł, wynalazcy i racjonalizatorzy indywidualni oraz wydawnictwa fachowe.

Zakres tematyczny wystawy obejmował m.in. ochronę środowiska, ekologię, bezpieczeństwo pracy, mechanikę i inżynierię ogólną, budownictwo, technologie i innowacje w przedsiębiorstwach, przemyśle, elektronice, informatyce oraz w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie, wzornictwie przemysłowym i wielu innych dziedzinach przyczyniających się do postępu technicznego gospodarki.

Wystawie towarzyszyła konferencja “Innowacyjność i Kreatywność 2009”, której program został przygotowywany jest przez ekspertów i przedstawicieli świata nauki i biznesu.


  •