Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2009-09-25

XXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

W dniach 14-18 września 2009 r. odbyło się w Cedzynie XXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Europejski Urząd Patentowy, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach.

Podczas obrad Seminarium wybitni specjaliści z dziedziny prawa ochrony własności przemysłowej prezentowali najnowsze zagadnienia wynikające z dynamicznego rozwoju nauki, techniki i gospodarki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony własności intelektualnej powstającej w uczelniach wyższych i ośrodkach naukowo-badawczych. W obradach wzięli udział także eksperci Urzędu Patentowego RP, którzy prezentowali zagadnienia ochrony własności przemysłowej w kontekście doświadczeń wynikających z praktyki orzeczniczej w zakresie udzielania praw wyłącznych w Polsce.

Prezentacje:


Galeria