Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-08-25

Międzynarodowe sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty własności przemysłowej" odbyło się w dniach 2-3 września 2010 r. w Krakowie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował międzynarodowe sympozjum naukowe “Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty własności przemysłowej”, które odbyło się w dniach 2-3 września 2010 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tematyka obrad obejmowała zagadnienia związane m.in. z rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych oraz finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjum odbyły się także panele dyskusyjne poświęcone m.in. praktyce zarządzania własnością przemysłową oraz globalnym aspektom ekonomicznym rozwoju technologicznego.

W sympozjum udział wzięło ponad 250 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. W obradach wzięli udział eksperci z Polski, Wielkiej Brytanii, Korei, Szwajcarii, Włoch, USA, Nowej Zelandii oraz Finlandii.

Stale rosnące znaczenie ochrony własności przemysłowej w krajowych, regionalnych i globalnych relacjach gospodarczych powoduje, że sfera ta staje się coraz bardziej istotnym obszarem odpowiedzialności zarządczej oraz polityki finansowej prowadzonej zarówno przez instytucje komercyjne, jak i agendy rządowe w wielu państwach na świecie. Wiedza dotycząca tych procesów jest więc niezbędna dla efektywnego tworzenia i wdrażania innowacji, a tym samym dla podnoszenia poziomu technologicznego oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki.

Problematyka zarządzania innowacjami jest również niezwykle ważna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w obszarze nowych technologii oraz będących partnerami uczelni i placówek naukowych w zakresie transferu technologii. Zarządzanie własnością przemysłową i finansowanie innowacyjności ma także istotne znaczenie w kontekście obecności akcji firmy na rynku papierów wartościowych, który traktuje innowacyjność przedsiębiorstw jako coraz bardziej znaczące kryterium inwestycyjne.

Gospodarcza rola ochrony własności intelektualnej staje się coraz bardziej znacząca w skali globalnej, co dostrzegają m.in. Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dlatego światowa wymiana gospodarcza, w coraz większym stopniu opierając się na wartościach związanych z własnością intelektualną, wymaga instrumentów ochrony tej własności skutecznych w różnorodnych strefach ekonomicznych i obszarach kulturowych. Rozwiązania takie są wypracowywane drogą szerokiej współpracy na forum organizacji międzynarodowych, a w tym szczególnie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w której pracach aktywnie uczestniczy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Współorganizatorzy sympozjum: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Małopolski Urząd Marszałkowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Fundacja ProRegio.


Galeria