Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2016-04-26

„Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” – konferencja zorganizowana 26 kwietnia 2016 r. przez Urząd Patentowy RP

Konferencja zorganizowana została przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Partnerami wydarzenia były: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Microsoft, IAB Polska, Legalna Kultura, Biblioteka Narodowa, EUIPO, CISCO, Enterprise Europe Network. W obradach udział wzięli dr Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz min. Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Specjalne przesłanie do uczestników konferencji skierował Francis Gurry – Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Konferencja miała na celu zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektualnej wchodzi w interakcję z elektronicznym środowiskiem informacyjnym oraz sposobu, w jaki ochrona własności intelektualnej powinna funkcjonować w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki. Problematyka ta staje się coraz bardziej znacząca ze względu na potrzebę ochrony różnych form własności intelektualnej w otoczeniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się wymaganie stworzenia zupełnie nowej sfery porządku legislacyjnego uwzględniającego np. ponadnarodowy charakter sieci elektronicznych, istnienie wirtualnego obrotu gospodarczego, szybkość rozprzestrzeniania informacji, niematerialny charakter usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz wiele innych okoliczności zasadniczo zmieniających postać światowej gospodarki.

Obecność wybitnych ekspertów z wielu dziedzin pozwoliła na przedstawienie złożoności powyższej problematyki w kontekście polskich warunków i krajowych możliwości wypracowania rozwiązań sprzyjających osiągnięciu istotnych korzyści gospodarczych uwarunkowanych właściwym podejściem do ochrony własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Program konferencji obejmował wykłady i dyskusje, w ramach który omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • Kiedy użycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone?
  • Jak wygląda metodyka badania znaku towarowego w przypadku naruszenia?
  • Czy druk 3D jest szansą, czy zagrożeniem dla twórców?
  • Czy interfejs użytkownika można chronić jako wzór przemysłowy?
  • Z jakimi problemami w zakresie własności intelektualnej muszą zmierzyć się dostawcy innowacyjnych usług i aplikacji?

W konferencji udział wzięli wybitni eksperci z dziedziny prawa własności intelektualnej i nowych technologii. W części zatytułowanej „Trendy i wyzwania w gospodarce cyfrowej” głos zabrali reprezentanci środowisk naukowych i biznesu, m.in. AGH, Politechniki Śląskiej, Google, IAB Polska oraz Microsoft Polska. Podsumowanie konferencji stanowiła dyskusja panelowa specjalistów z dziedziny prawa własności intelektualnej, Internetu i nowych technologii.

Konferencji towarzyszyła Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, prezentująca najlepsze polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej.
Galeria