Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2017-06-09

Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”

Urząd Patentowy RP zorganizował Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”. Wydarzenie odbyło się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

W programie Sympozjum uwzględnione zostały m.in. następujące zagadnienia: używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu, licencje znaków towarowych, umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, obrót znakami towarowymi w Chinach, forma i kształt – jak je skutecznie chronić, specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, nowe przepisy dotyczące towarów w tranzycie jako kluczowy element unijnej reformy systemu znaków towarowych, tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, zajęcie towarów podrobionych – doświadczenia chińskie.

Wśród wykładowców Sympozjum znaleźli się m.in. Pan prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Tomas Eichenberg z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP oraz przedstawicielka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Pani Dominika Walicka.

Sympozjum adresowane było do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki.

Organizator zapewnił tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski. Udział w Sympozjum był bezpłatny.

Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej - program sympozjum

Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej - biogramy wykładowców

Protection of Trade Marks and Designs in the European Union - Symposium Programme

Protection of Trade Marks and Designs in the European Union - speakers' biographical notes

Prezentacje:

Dopuszczalność rejestracji znaków przestrzennych przedstawiających kształt towaru, Maciej Szpunar

EU Trade Mark Reform: Update on the final stages, Tomás Lorenzo Eichenberg

Implementation of the new TM provisions on goods in transit with reference to the 2016 Commission notice on IPR customs enforcement, Tomás Lorenzo Eichenberg

Introduction of Trademark Administration in Shanghai, Li Qing

Licencje znaków towarowych, prof. dr hab. Marian Kępiński

New provisions on goods in transit as cornerstone of the TM reform in the EU, Tomás Lorenzo Eichenberg

Nowe regulacje dotyczące podrobionych towarów w tranzycie - zagadnienia praktyczne, Bartosz Krakowiak

Ochrona praw własności intelektualnej, Piotr Pogorzelski

Ochrona unijnego znaku towarowego w tranzycie, Dariusz Kuberski

Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu (przesłanki, skutki), prof. Ryszard Skubisz

Specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, Beata Piwowarska

Trademarks in the Course of Trade in China, Fan Yingpu

Tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, prof. dr hab. Paweł Podrecki

Używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, Dominika Walicka

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 


Galeria