Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-09-24

Wystawa polskich wynalazków i wzorów przemysłowych „PolandIn.” w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako inicjator wystawy „PolandIn.”, zorganizowanej w genewskiej siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, pragnie przybliżyć społeczności międzynarodowej wybitne osiągnięcia polskich wynalazców i projektantów, reprezentujące szczególne wartości innowacyjne, artystyczne i funkcjonalne, będące wyrazem kreatywności twórców przyczyniających się do wzbogacania światowego dorobku w obszarze własności intelektualnej.

Wystawa została przygotowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Uroczystego otwarcia ekspozycji w dniu 24 września 2018 r. dokonali Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Ambasador Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie Zbigniew Czech oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. Oprócz wymienionych organizacji i instytucji partnerami przedsięwzięcia są: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz firma Tubądzin.

Wystawa prezentuje polskie dokonania techniczne i projektowe w miejscu skupiającym uwagę bardzo wielu środowisk międzynarodowych, w szczególnym momencie jakim jest Zgromadzenie Ogólne WIPO, będące najważniejszym forum światowym służącym wytyczaniu kierunków globalnej współpracy w zakresie ochrony wartości niematerialnych.

Wystawa „PolandIn.” zawiera także akcenty historyczne poprzez prezentację rekonstrukcji wynalazku autorstwa prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939. Nawiązując do historii polskiej wynalazczości Urząd Patentowy RP pragnie upamiętnić szczególną rocznicę jaką jest przypadające w 2018 roku 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Jubileusz ten związany jest także z powstaniem Urzędu Patentowego RP, który od 100 lat zapewnia ochronę własności przemysłowej, będącej niezbędnym elementem krajowego i międzynarodowego systemu gospodarczego.

Prezentowane na wystawie „PolandIn.” osiągnięcia w dziedzinie designu zostały stworzone przez projektantów kontynuujących bogate tradycje polskiego wzornictwa przemysłowego, które od wielu lat cieszy się światową renomą ze względu na walory wynikające z harmonijnej syntezy stosowanych materiałów, nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, bardzo oryginalnej formy estetycznej i wysokiej funkcjonalności.

Także innowacyjne rozwiązania techniczne potwierdzają wysoki potencjał Polski, jako kraju przywiązującego szczególną wagę do wykorzystania dorobku intelektualnego będącego obecnie podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym i społecznym.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, współpracując ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, aktywnie działa na rzecz ochrony praw twórców, umożliwiając wdrażanie najbardziej skutecznych rozwiązań sprzyjających kreatywności, innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu oraz poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Działania te nie ograniczają się jedynie do obszaru zabezpieczenia praw wyłącznych, gdyż obejmują również wiele inicjatyw ukierunkowanych na szeroko pojętą edukację społeczną w zakresie roli innowacyjności w nowoczesnej gospodarce. Stały rozwój współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej ma podstawowe znaczenie dla tworzenia coraz lepszych warunków działania dla wszystkich użytkowników międzynarodowych, regionalnych i krajowych systemów ochrony własności przemysłowej.

Polish Innovation, Industrial Designs on Display - film o wystawie

Licencja Creative Commons

Poniższe zdjęcia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 IGO.

Galeria