Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2007-09-19

XXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

W dniach 17 – 21 września 2007 r. odbyło się w Cedzynie XXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zorganizowane wspólnie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Europejski Urząd Patentowy, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach.


W programie seminarium znalazły się wystąpienia i prezentacje przygotowane przez uznane autorytety z dziedziny własności przemysłowej. Tematyka obrad obejmowała m.in. zagadnienia orzecznictwa w sprawach własności przemysłowej, zagadnienia legislacyjne, problematykę prawną związaną z udzielaniem praw wyłącznych oraz zasady korzystania z dorobku intelektualnego. Dużą część seminarium poświęcono najnowszym zjawiskom i zagadnieniom w dziedzinie własności przemysłowej wynikającym z żywiołowego rozwoju technologii oraz powstawania nowych obszarów rynkowych, które podlegają regulacjom wynikającym z Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

Prezentacje: