Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2011-09-16

XXX jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

W dniach 19-23 września 2011 r. odbędzie się w Cedzynie XXX jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Europejski Urząd Patentowy, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach.

Podczas obrad Seminarium wybitni specjaliści z dziedziny prawa ochrony własności przemysłowej zaprezentują najnowsze zagadnienia wynikające z dynamicznego rozwoju teorii i praktyki prawnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony własności intelektualnej powstającej w uczelniach wyższych i ośrodkach naukowo-badawczych. Prezentowane będą również bardzo liczne zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie.

Program Seminarium:

XXX Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
Sesja jubileuszowa

19 września – poniedziałek

Powitanie Gości i Uczestników. Otwarcie Seminarium
dr Alicja Adamczak
, prezes Urzędu Patentowego RP
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
dr Jan Waluszewski
, rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach

Zarządzanie własnością intelektualną w nauce i szkolnictwie wyższym

Własność intelektualna w systemie szkolnictwa wyższego
- prof. Witold Jurek, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wyzwania procesu transferu technologii
- prof. Krzysztof Klincewicz, Uniwersytet Warszawski
B+R w innowacyjnej gospodarce. Instrumenty wsparcia
- prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wsparcie ochrony patentowej dla jednostek naukowych
- dr Olaf Gajl
, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
Rola NewConnect w rozwoju innowacyjnej gospodarki
- dr Lidia Adamska
, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Dyskusja

Kontrowersje dotyczące ustanowienia wzmocnionej współpracy grupy państw członkowskich UE w dziedzinie ustanowienia jednolitej ochrony patentowej
- prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sąd ochrony własności intelektualnej
- dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP
- wprowadzenie
- prof. Michał du Vall, Uniwersytet Jagielloński - moderator
- prof. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

- dr Dawid Miąsik, Polska Akademia Nauk
- Andrzej Pyrża, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP
- Szymon Rożek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
- Robert Tomczyk, adwokat

20 września – wtorek

Plagiat czy inspiracja cudzymi pomysłami? Autorsko-prawne granice swobody działalności gospodarczej.
- dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński

Polskie plagiaty – co grozi tym, których złapano. Studia przypadków
- dr Marek Wroński, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Multimedia i utwory audiowizualne – problematyka prawno-autorska
- dr Wojciech Machała, Uniwersytet Warszawski

Sesja wyjazdowa w Sandomierzu

XXX Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
Sesje panelowe
21-23 września 2011 r.

21 września - środa

Ochrona własności intelektualnej w praktyce akademickiej – projekt pilotażowy realizowany przez UJ i PŚK
- dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński

Niepewna przyszłość wynalazków genetycznych?
- dr Ewa Waszkowska, ekspert UPRP
- Larissa Wozek-Gruszow, europejski rzecznik patentowy

Prawo do wynalazku realizowanego w ramach działalności naukowo-badawczej
- prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

Czy przywilej badawczy w prawie patentowym służy postępowi technicznemu?
- prof. Helena Żakowska-Henzler, Polska Akademia Nauk

Ochrona renomowanych znaków towarowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
- dr Joanna Piotrowska, radca prawny, rzecznik patentowy

Używanie znaków renomowanych w Internecie
- dr Mariusz Kondrat, rzecznik patentowy

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie własności przemysłowej i jego wpływu na kształtowanie orzecznictwa w Polsce
- Beata Piwowarska, sędzia, przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Nazwa odmiany rośliny chronionej wyłącznym prawem hodowcy a znak towarowy
- dr Krzysztof Felchner
, Uniwersytet Jagielloński

22 września – czwartek

Zawód rzecznika patentowego – zasady uzyskania tytułu zawodowego rzecznika patentowego w świetle nowych regulacji prawnych
- Anna Korbela
, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Renata Zawadzka
, rzecznik patentowy

Różnica pomiędzy przeniesieniem prawa na określonym polu eksploatacji a licencją wyłączną udzieloną na czas określony na tym samym polu eksploatacji
- prof. Andrzej Szewc, Uniwersytet Śląski

Wyłączenie spod ochrony wzorów przemysłowych ze względu na uwarunkowanie funkcją techniczną produktu
- dr Anna Tischner, Uniwersytet Jagielloński

Zakres prawa do wzoru użytkowego i zakres prawa do wzoru przemysłowego - case study
- dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński
-
dr Anna Tischner, Uniwersytet Jagielloński

Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego
- dr Joanna Sitko, Politechnika Lubelska

Skutki podatkowe obrotu własnością intelektualną – wybrane zagadnienia
- Rafał Golat, radca prawny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dopuszczalność wykluczeń w zastrzeżeniach patentowych
- Marek Truszczyński, ekspert, Urząd Patentowy RP

23 września – piątek

Unijne procedury graniczne związane z ochroną własności intelektualnej
- Iwona Mońko, Ministerstwo Finansów

Ewolucja ochrony karno-prawnej własności przemysłowej
- Dariusz Kuberski
, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku

Podsumowanie seminarium