Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2007-04-25

Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową

W dniu 26 kwietnia br. Urząd Patentowy RP, wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego oraz Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych, zorganizował obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej poświęcone polskiemu wzornictwu przemysłowemu.


W ramach obchodów, pod wspólnym tytułem "Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową", odbyła się w Bibliotece Narodowej konferencja programowa oraz otwarcie dwóch wystaw wzornictwa przemysłowego. Honorowy patronat nad całością obchodów objął Minister Gospodarki.

Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłanie do uczestników konferencji wygłosił Sekretarz Stanu min. Jarosław Sellin, który uhonorował prestiżowym odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie będący instytucją podejmującą szczególnie cenne działania na rzecz rozwoju polskiego wzornictwa. Dyrektor Zamku p. Ewa Gołębiowska otrzymała ponadto od polskich środowisk twórczych osobiste wyróżnienie za kreatywne wspieranie i skuteczną promocję wzornictwa przemysłowego oraz inicjowanie doniosłych przedsięwzięć służących rozwojowi tej dziedziny w Polsce.

Podczas konferencji "Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową" odbyło się także wręczenie honorowych odznaczeń "Za zasługi dla wynalazczości" nadanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego polskim firmom szczególnie zasłużonym dla wdrażania wartościowego wzornictwa przemysłowego. W imieniu Premiera odznaczenia wręczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki min. Elżbieta Wilczyńska, a Prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak przekazała nagrodzonym pamiątkowe statuetki w formie lampy naftowej skonstruowanej przez Ignacego Łukasiewicza symbolizującej tradycje polskiej wynalazczości.

W swoim przemówieniu min. Elżbieta Wilczyńska podkreśliła szczególną rolę wzornictwa przemysłowego dla gospodarki narodowej oraz potrzebę wdrażania rozwiązań wspierających rozwój tej dziedziny.

Specjalny list do uczestników konferencji wystosował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego min. Olaf Gajl, a wielu parlamentarzystów i członków Rządu skierowało na ręce Prezesa Urzędu Patentowego pisma z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Istotnym akcentem obrad było wystąpienie dyr. Michala Svantnera, który z ramienia władz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej przedstawił cele i zadania podejmowane przez tę organizację w skali globalnej na rzecz ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego.

W trakcie obrad prelegenci przedstawili kilkanaście interesujących prezentacji na temat różnorodnych aspektów związanych z tworzeniem, wdrażaniem, ochroną prawną i eksploatacją gospodarczą wzornictwa przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem roli tej dziedziny dla rozwoju polskiej gospodarki narodowej.

Wystawy otwarte w ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej prezentują wybitne dokonania projektantów wzornictwa przemysłowego, które spotkały się ze światowym uznaniem i świadczą o wysokim poziomie tej dziedziny twórczości w Polsce. Jednym z istotnych celów tegorocznych obchodów jest promocja polskiego potencjału w zakresie profesjonalnego designu.

Konferencja "Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową" była wydarzeniem służącym pogłębionej wymianie doświadczeń oraz informacji między różnorodnymi środowiskami i organizacjami działającymi na rzecz wdrażania wzornictwa przemysłowego o wysokiej jakości projektowej oraz tworzenia możliwości bezpośrednich kontaktów środowiska przedsiębiorców z projektantami, co jest niezbędnym warunkiem zwiększenia udziału nowoczesnego wzornictwa przemysłowego w obrocie gospodarczym.

Prezentacje: