Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2007-01-17

Konferencja "Innowacyjność i ruch wynalazczy w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro"

W dniu 9 stycznia 2007 r. w Urzędzie Patentowym odbyła się konferencja z okazji 50-lecia działalności stowarzyszeniowej wynalazców w Polsce. Zasłużeni działacze organizacji zrzeszających polskich wynalazców i racjonalizatorów otrzymali m.in. wysokie odznaczenia państwowe.

Konferencja była wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Odznaczenia państwowe dla wybitnych wynalazców i racjonalizatorów wręczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Elżbieta Wilczyńska. Polscy wynalazcy zostali również uhonorowani orderami "Merite de L’ Invention" przyznanymi przez Królestwo Belgii – wyróżnionych udekorował Adam Rylski pełniący funkcję przedstawiciela SPWiR w Brukseli.

Prezes SPWiR dr inż. Jerzy Polaczek wręczył zasłużonym członkom organizacji Złote Odznaki Honorowe. Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak w uznaniu zasług SPWiR dla wynalazczości przekazała Stowarzyszeniu pamiątkową statuetkę w formie stylizowanej lampy naftowej, będącej symbolem dzieła Ignacego Łukasiewicza uznawanego za prekursora polskiej wynalazczości.

Na zakończenie części oficjalnej miało miejsce ogłoszenie dwóch konkursów promujących innowacyjność. Redaktor naczelny "Przeglądu Technicznego" Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o otwarciu kolejnej edycji konkursu "Kobieta-Wynalazca". Głównym założeniem bieżącej edycji tego konkursu jest upamiętnienie 140 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Prezes SPWiR ogłosił natomiast otwarcie Międzynarodowego Konkursu Ekologicznego na projekty służące ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego. Konkurs jest wspólną inicjatywą Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej.

Podczas części seminaryjnej dr inż. Jerzy Polaczek przedstawił zebranym historię polskich stowarzyszeń zrzeszających wynalazców i racjonalizatorów. Początek tej działalności wiąże się ściśle z Urzędem Patentowym ponieważ zebranie założycielskie pierwszej organizacji wynalazców odbyło się 13 sierpnia 1956 r. w gmachu Urzędu Patentowego, a powstanie Stowarzyszenia Wynalazców Polskich było aktywnie wspierane przez ówczesnego prezesa Urzędu Patentowego prof. Zbigniewa Muszyńskiego.

Zebrani mieli okazję zapoznać się także z najnowszymi programami wspierającymi innowacyjność w gospodarce. Prezentację omawiającą pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych przedstawiła Barbara Kaśnikowska - wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zagadnienia legislacyjne związane ze wspieraniem innowacyjności omówił Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Krzysztof Gulda (Ministerstwo Gospodarki). Ze szczególnym zainteresowaniem zebranych spotkały się informacje na temat preferencji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw inwestujących środki w rozwój nowych technologii.

W wystąpieniu końcowym Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak przedstawiła zebranym zagadnienia związane z funkcjonowaniem europejskiego systemu patentowego oraz koniecznością szerokiego upowszechniania wiedzy na temat prawnej ochrony własności intelektualnej.

Lista odznaczonych wynalazców:

Z okazji 50-lecia powstania Stowarzyszenia Wynalazców Polskich, na wniosek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów poparty przez Ministra Gospodarki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2006 roku nadał odznaczenia państwowe następującym wyróżniającym się wynalazcom:

 • Pan Czesław Pyć - Złoty Krzyż Zasługi
 • Pan Stanisław Chachuła - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pan Wojciech Jerzykiewicz - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pani Józefa Kędzierska - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pan Lesław Muliński - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pan Jerzy Adam Smolik - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pan Ryszard Józef Wójcik - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Pan Paweł Kamiński - Brązowy Krzyż Zasługi
 • Pan Andrzej Majcher - Brązowy Krzyż Zasługi

Ordery Królestwa Belgii "Merite de L' Invention" otrzymali:

 • prof. Leopold Jeziorski - Krzyż Oficerski
 • dr Stefan Paradowski - Krzyż Kawalerski
 • prof. Ryszard Kozłowski - Krzyż Kawalerski
 • mgr inż. Tadeusz Nowakowski - Krzyż Kawalerski