Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2012-08-21

VIII międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

W dniach 6–7 września 2012 r., w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbyło się VIII międzynarodowe sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce.

Tegoroczna edycja nosiła tytuł: Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego?

Przedsięwzięcie to było współorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Wrocławską, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Światową Organizację Własności Intelektualnej i Europejski Urząd Patentowy, a także wspierane przez liczne grono partnerów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalnego kryzysu ekonomicznego, tematyka tegorocznego sympozjum miała służyć identyfikowaniu istniejących barier wzrostu innowacyjności oraz poszukiwaniu skutecznych rozwiązań systemowych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w innowacje i ich wdrożenia, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Krakowskie sympozjum umożliwiło podjęcie dialogu i szeroko zakrojonej współpracy celem wypracowania takich rozwiązań, które stworzą nowe perspektywy rozwojowe wobec dynamicznie zmieniających się wymagań innowacyjnej gospodarki w skali krajowej, europejskiej, jak i światowej. Nawiązaniu takiej współpracy służyła również w sposób szczególny nowa formuła warsztatowa sympozjum, zaplanowana na popołudniową część drugiego dnia obrad. Do zaprezentowania problematyki poruszanej podczas tych dwóch dni zaproszono wybitnych ekspertów z Polski, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz państw Dalekiego Wschodu.

Udział w sympozjum był bezpłatny, z wyjątkiem kosztów noclegów i przejazdów.

Wydarzenie było transmitowane online za pośrednictwem strony UPRP.

Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”


Prezentacje:

06.09.2012


07.09.2012


Galeria