Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2013-04-10

Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy RP zorganizował w dniu 26 kwietnia 2013 roku konferencję „Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać, by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać”. 

Konferencja z udziałem ponad 300 zaproszonych gości odbyła się z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz Politechnika Warszawska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.

Zarówno postęp technologiczny, jak i rozwój społeczeństwa informacyjnego wymagają szerokiego dostępu do wiedzy, w tym dóbr intelektualnych. Udostępnianie w internecie wyników twórczości, jak również korzystanie z nich powinno odbywać się ze świadomością i poszanowaniem praw przysługujących twórcom, ochrony własnej twórczości, jak i praw innych podmiotów. Internet, będąc niezwykle użytecznym i bogatym źródłem informacji, często stanowi niestety także narzędzie naruszeń własności intelektualnej. W ramach konferencji głos zabrali wybitni eksperci prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, którego wystąpienie poświęcone było m.in. znaczeniu nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju ekonomicznego. Wystąpienia wprowadzające wygłosili również: Grzegorz Napieralski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP; Małgorzata Olszewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju; prof. Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan.

Urząd Patentowy RP co roku organizuje uroczyste obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej poświęcone m.in. wspieraniu wynalazczości, kreatywności oraz innowacyjności. Święto to przypada na dzień 26 kwietnia dla upamiętnienia wejścia w życie konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Program konferencjiKonferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, w ramach projektu pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce". POIG.05.02.00-00-004/10

Poniżej fotografie autorstwa Roberta Graffa.
Galeria