Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2014-04-10

Konferencja „Patent na lek. Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”

Konferencja zorganizowana w dniu 9 kwietnia 2014 r. przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

W ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zorganizował konferencję "Patent na lek. Recepta na patent - o ochronie własności intelektualnej w farmacji". Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Gazeta Prawna.

W wystąpieniu wprowadzającym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska podkreśliła m.in. szczególne znaczenie innowacyjności w sektorze przemysłu farmaceutycznego będącego jedną z bardzo istotnych gałęzi gospodarki. Profesor Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił uwagę na rolę działalności badawczej jednostek naukowych i dydaktycznych dla rozwoju nowoczesnej medycyny wykorzystującej zdobycze zaawansowanych technologii. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Igor Radziewicz-Winnicki podkreślił bardzo istotne znaczenie szerokiej dostępności innowacyjnych leków i metod terapeutycznych. Profesor Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej zaakcentował natomiast szczególną rolę wysokiej jakości kształcenia studentów i tworzenia właściwych warunków pracy dla innowacyjnych zespołów badawczych. Profesor Marek Chmielewski Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk podkreślił znaczenie potencjału innowacyjnego polskich środowisk naukowych w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych i chemicznych. W swoim wystąpieniu Zastępca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP poseł Marek Suski zwrócił uwagę zebranych na znaczenie procesów prywatyzacji i komercjalizacji polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych dla kondycji tego sektora gospodarki.

Merytoryczne obrady konferencji poświęcone były głównie znaczeniu ochrony patentowej dla rozwoju badań i wprowadzania nowych leków do praktyki medycznej, bez czego nie jest możliwy stały postęp w metodach terapii. Opracowywanie nowych leków wymaga bowiem ogromnych inwestycji, które bez ochrony praw wyłącznych do osiągniętych rezultatów nie mogłyby zostać sfinansowane przez podmioty komercyjne. Bardzo wysokie koszty opracowywania nowych leków skutkują m.in. powstawaniem szczególnie złożonych problemów związanych z prawami ochronnymi odniesieniu do produktów farmaceutycznych. Zagadnienia te wymagają zatem szerokiej dyskusji, w której uczestniczyć powinny wszystkie zainteresowane środowiska oraz instytucje.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizację konferencji poświęconej ochronie własności intelektualnej na rynku leków przyczynia się do tworzenia szerokiego forum wymiany doświadczeń służące inicjowaniu rozwiązań optymalnych dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesach opracowywania, produkcji, obrotu i zastosowania nowoczesnych leków.

Obrady konferencji podzielone były na dwie sesje. Pierwsza pt. "Wynalazki farmaceutyczne" dotyczyła m.in. ochrony patentowej i dostępności innowacji medycznych, patentów w zakresie farmacji i ich ograniczeń oraz ochrony patentowej zastosowań medycznych. Podczas drugiej sesji "Własność intelektualna a rynek farmaceutyczny" omówione zostały m.in. ugody patentowe na rynkach farmaceutycznych oraz reklama produktów leczniczych. Podsumowaniem sesji była dyskusja panelowa z udziałem wybitnych ekspertów.

Program konferencji

Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, w ramach projektu pt.: „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” POIG.05.02.00-00-004/10.
 

Fotoreportaż: Robert Graff


  •  
Galeria