Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2013-06-14

Wręczenie nagród w konkursie „Student-Wynalazca”

W dniu 14 czerwca w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

Konkurs został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach projektu Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej, będącego częścią programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Studenckiej”.

Komisja konkursowa, która ocenia zgłoszone rozwiązania, przyznaje od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych biorą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator finansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak i podróży oraz pobytu Twórców w Genewie.

Inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy twórczej uzyskała akceptację m. in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy objęli przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Uczestnicy wszystkich edycji Konkursu mają okazję promować rozwiązania oraz Uczelnię także m. in. poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej i spotkaniach brokerskich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich – Oferty Technologiczne oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich.

Konkurs organizowany jest od trzech lat. W ciągu trzech edycji studenci zgłosili do rywalizacji konkursowej łącznie 238 rozwiązań technicznych, z których 13 zdobyło nagrody główne. Wiele rozwiązań prezentowanych na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie zdobyło złote i srebrne medale.

Komisja Konkursowa III edycji Konkursu „Student-Wynalazca” obradowała w składzie:

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP,

Wojciech Augustowski – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

prof. Zbigniew Kowal – Politechnika Świętokrzyska,

Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX,

dr hab. inż. Michał Szota, prof. Politechniki Częstochowskiej – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Ocenie merytorycznej poddano 114 rozwiązań zgłoszonych do tegorocznego Konkursu z 24 uczelni technicznych, uniwersytetów oraz Polskiej Akademii Nauk.

Decyzją Jury przyznano:

pięć równorzędnych nagród głównych:

- Jędrzej Skrobot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

za cykl wynalazków:

„Telecheliczny makrometr, sposób wytwarzania telechelicznego makrometru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makrometru”. Współtwórca: dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. ZUT;

„Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makrometru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”. Współtwórcy dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. ZUT, dr n. med. Labib Zair;

- Adam Majczak, Politechnika Lubelska

za rozwiązanie:

„Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, dr inż. Piotr Jakliński, dr inż. Marcin Szlachetka;

- Jędrzej Blaut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

za rozwiązanie:

„Podatne gniazdo USB typu A”;

- Przemysław Makowski, Adam Twardowski, Politechnika Łódzka

za rozwiązanie:

„Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, inż. Adam Małachowski, dr inż. Piotr Pietrowski, mgr inż. Rafał Hrynyk;

- Karol Bocian, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

za rozwiązanie:

„Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro”. Współtwórcy: dr Agnieszka Grzelakowska, dr Paweł Grzelakowski;

pięć wyróżnień:

- Katarzyna Łuszczyk, Politechnika Wrocławska

za rozwiązanie:

„Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybicznych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stefan Brzeziński, mgr inż. Grażyna Malinowska, dr inż. Dorota Kowalczyk, mgr inż. Agnieszka Kaleta, dr Marek Jasiorski, dr Beata Borak, dr Agnieszka Baszczuk;

- Paweł Szymański, Politechnika Gdańska

za rozwiązanie:

„Parownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi”. Współtwórca: prof. dr hab. inż. Dariusz Miklewicz;

- Zbigniew Czyż, Politechnika Lubelska

za rozwiązanie:

„Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, mgr inż. Zdzisław Kamiński;

- Dawid Nidzworski, Uniwersytet Gdański

za rozwiązanie:

„Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy”. Współtwórcy: prof. Jerzy Radecki, prof. Hanna Radecka, prof. Bogusław Szewczyk, mgr Urszula Jarocka, mgr Beata Gromadzka;

- Adam Skurski, Politechnika Łódzka

za rozwiązanie:

„Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, dr inż. Marek Kamiński, dr inż. Jakub Chłapiński.

Prezes Urzędu Patentowego przyznała współtwórcom i twórcom największej liczby rozwiązań zgłoszonych do oceny specjalne wyróżnienia za aktywność i osiągnięcia w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Wyróżnienia przyznano:

- Annie Dziubińskiej, Politechnika Lubelska,

- Krzysztofowi Churskiemu, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,

- Monice Stompor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

- Agnieszce Wasilewskiej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich,

- Bartoszowi Walentynowi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozwiązania nagrodzone w konkursie „Student-Wynalazca” zdobyły także nagrody na międzynarodowych wystawach wynalazków. Wybór laureatów nagród głównych został potwierdzony werdyktem Jury 41. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, które uhonorowało:

- złotym medalem z wyróżnieniem – Jędrzeja Blauta z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za rozwiązanie „Podatne gniazdo USB typu A”;

- złotym medalem – Przemysława Makowskiego i Adama Twardowskiego z Politechniki Łódzkiej za rozwiązanie „Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”;

- srebrnym medalem – Jędrzeja Skrobota z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za cykl wynalazków „Telecheliczny makrometr, sposób wytwarzania telechelicznego makrometru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makrometru”, „Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makrometru i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”;

- srebrnym medalem – Adama Majczaka z Politechniki Lubelskiej za rozwiązanie „Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”;

- srebrnym medalem – Karola Bociana z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy za rozwiązanie „Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro”.

Na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013 złoty medal zdobył Adam Skurski z Politechniki Łódzkiej za rozwiązanie „Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej”.
Galeria