Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy może być współzgłaszający?

Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być współzgłaszający. W przypadku osób prawnych pełnomocnikiem może być tylko rzecznik patentowy.

Ponadto, pełnomocnikami osoby fizycznej mogą być rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.


  •