Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co zrobić, gdy mija lub minął okres ochronny znaku towarowego?

W takim przypadku należy złożyć do Urzędu Patentowego RP wniosek o przedłużenie prawa ochronnego. Wyżej wymieniony wniosek można wnieść nie wcześniej niż na rok przed upływem 10-letniego okresu ochronnego. Opłaty za dalsze okresy ochronne uiszczane są z góry, ale nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochronny.

W przypadku, gdy prawo ochronne nie zostanie przedłużone ww. terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony. Wiąże się to jednak z koniecznościąrównoczesnego uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości 30% opłaty należnej.

Uwaga! wskazany powyżej dodatkowy sześciomiesięczny termin nie podlega przywróceniu. Po jego upływie nie możesz już przedłużyć prawa na znak towarowy i pozostaje ci tylko możliwość dokonania ponownego zgłoszenia takiego znaku. W takim przypadku, wszczynane jest nowe postępowanie zgłoszeniowe i należy uiścić nową opłatę za zgłoszenie znaku. Pamiętaj także, że w takiej sytuacji, tracisz poprzednią datę pierwszeństwa, osłabiając tym samym pozycję rynkową, oraz prawną swojego znaku.
  •