Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Co zrobić, gdy uprawniony składający wniosek o przedłużenie ochrony nie jest ujawniony w rejestrze?

Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy składa uprawniony. Jeżeli uprawnionym jest podmiot, który nie został jeszcze ujawniony w rejestrze, należy wraz z wnioskiem o przedłużenie ochrony złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Pamiętaj również o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających fakt zmiany uprawnionego, np. umowę przeniesienia praw do znaku towarowego, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.
  •