Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy dwie lub więcej osób fizycznych może się ubiegać o wspólne prawo ochronne na znak towarowy?

Tak! Wspólne prawo ochronne jest to prawo ochronne udzielone na rzecz więcej niż jednej osoby. Prawo na taki wspólnie zgłoszony znak towarowy udzielane jest pod warunkiem, że jego używanie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, na przykład, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

Pamiętaj, że zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego, określa regulamin znaku przyjęty zgodnie, przez wszystkie osoby, które go zgłosiły. Wskazany regulamin należy dołączyć do dokumentów zgłoszenia.
  •