Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy można przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy tylko dla części towarów lub usług?

Tak! Uprawniony może przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy dla części towarów lub usług. W takim przypadku uprawniony do znaku we wniosku musi wyraźnie wskazać, dla jakich towarów i/lub usług ma być przedłużone prawo ochronne wraz ze wskazaniem klas, w których ww. towary i/lub usługi zostały zaklasyfikowane.
  •