Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Chciałbym zastrzec nazwę, logo i domenę internetową, w jaki sposób mogę to zrobić?

Urząd Patentowy RP jest organ administracyjnym właściwym do udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Jeżeli więc, chciałbyś zastrzecjako znak towarowy nazwę przedsiębiorcy, logo, czy domenę internetową, możesz to zrobić w takich granicach, jakie wynikają z ustawy prawo własności przemysłowej.

Zarejestrowany znak towarowy jest nakładany na towary i usługi oferowane osobom trzecim. Identyfikuje on komercyjne źródło pochodzenia tych towarów i usług – podmiot, który je wprowadził do obrotu handlowego. Znak ma zadanie odróżnić towary i usługi pochodzące z różnych przedsiębiorstw.

Inaczej mówiąc, ochrona zarejestrowanego znaku towarowego dotyczy ochrony stricte wymienionych towarów i/lub usług, na które znak taki się nakłada.W przypadku rejestracji nazwy przedsiębiorcy (firmy) jako znaku towarowego nie będzie to ochrona firmy w rozumieniu kodeksu cywilnego (gdzie taka ochrona jest udzielana przez sądy gospodarcze), ale ochrona znaku w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej. Podobnie w przypadku domeny internetowej nie będzie to taki rodzaj ochrony, jakie oferują firmy hostingowe, ale ochrona znaku towarowego w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej.
  •