Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czym jest pierwszeństwo wcześniejszego zgłoszenia?

Najprościej mówiąc, „pierwszeństwo wcześniejszego zgłoszenia” jest to „data zgłoszenia” identycznego znaku zgłoszonego w innym kraju na rzecz tego samego uprawnionego. Oznacza to, że jeżeli zgłosiłeś wcześniej identyczny znak towarowy na identyczne towary i/lub usługi w innym kraju, możesz zachować prawo do tej daty i wykorzystać ją w nowym zgłoszeniu na terenie Polski (przed Urzędem Patentowym RP).

Pamiętaj! Prawo do wykorzystania daty pierwszeństwa będzie ci przysługiwać, jeżeli wcześniejszy znak został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy przed datą nowego zgłoszenia w Polsce.

Podstawowe warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać wcześniejsze pierwszeństwo:

1) wcześniejsze zgłoszenie dokonane w innym kraju musi wskazywać znak identyczny, co znak zgłoszony później do ochrony na terenie Polski – jeżeli znaki te różnią się nawet w niewielkim stopniu, skorzystanie z daty „pierwszeństwa wcześniejszego zgłoszenia” jest niemożliwe.

2) wcześniejsze zgłoszenie musi zostać dokonane na te same towary i/lub usługi, co towary i/lub usługi wyznaczone w zgłoszeniu z datą późniejszą w celu uzyskania ochrony na terenie Polski;

3) wcześniejsze zgłoszenie musi zostać dokonane nie wcześniej niż do 6 miesięcy przed datą nowego zgłoszenia w Polsce. Po upływie 6 miesięcy nie możesz już skorzystać z „pierwszeństwa wcześniejszego zgłoszenia”.

Pamiętaj! Jeżeli chcesz skorzystać z daty pierwszeństwa, poinformuj o tym w „podaniu o udzielenie prawa ochronnego na terytorium Polski”, wskazując odpowiedni dowód na tę okoliczność, np. zaświadczenie z Urzędu, w którym zgłosiłeś wcześniejszy znak towarowy do ochrony lub odpis takiego wcześniejszego zgłoszenia.
  •