Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Dokonałem już opłaty zgłaszając do UPRP. Dlaczego po wydaniu decyzji o udzieleniu mi prawa muszę zapłacić ponownie?

Kwestie opłat w postępowaniu przed UPRP regulują m. in.: ustawa Prawo własnosci przemysłowej (PWP)... oraz Rozporządzenie RM... . Zgodnie z tym - Urząd Patentowy RP pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych.

Szczegóły:

  • Tytuł 5, Dział 1 ustawy PWP... .
  • Tabela opłat wraz z Rozporządzeniem RM...

  •