Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Gdzie mogę znaleźć informacje o opłatach w postępowaniu przed UPRP?

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem z dnia 8 września 2016 r., które weszło w życie 14 października 2016 r.

UPRP pobiera opłaty, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat, na dwóch etapach postępowania:

  • na etapie zgłoszenia - patrz opłaty jednorazowe (przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa);
  • dla kolejnych okresów ochrony - patrz opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa).

  •