Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2010-08-01

VIII edycja konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką 2010

W celu popularyzacji zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej wśród naukowców i studentów wyższych uczelni, Urząd Patentowy RP organizuje od siedmiu lat konkursy na prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i studenckie. Tematyka prac zgłaszanych na konkurs powinna być związana z zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności przemysłowej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki.

2010-08-01

VIII edycja konkursu na plakat 2010

Ochrona własności intelektualnej jest jednym z ważnych zagadnień polityki Unii Europejskiej i będzie stanowić także jeden z obszarów działań w ramach polskiej Prezydencji w UE. Prezydencja jest szczególną okazją do zaprezentowania Polski jako kraju dynamicznie rozwijającego się, posiadającego wielkie możliwości rozwojowe i przywiązującego istotne znaczenie do problematyki ochrony własności intelektualnej we współczesnym społeczeństwie.

2010-03-17

V edycja konkursu "Innovator Małopolski 2010"

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, w ramach projektu Enterprise Europe Network, zaprasza do udziału w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe lub średnie firmy, posiadające siedzibę na terenie województwa małopolskiego i charakteryzujące się wysoką zdolnością do tworzenia i wdrażania innowacji.

2009-11-20

Najlepsze prace naukowe i plakaty nagrodzone w konkursach Urzędu Patentowego w roku 2009

W dniu 20 listopada 2009 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

2009-10-21

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji"

Fundacja Innowacji i Rozwoju ogłosiła kolejną edycję konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

2009-07-02

II edycja konkursu "Innowator Mazowsza"

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił II edycję konkursu "Innowator Mazowsza 2009" stanowiącego ważny element wdrażanej od ponad roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Wnioski od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w konkursie przyjmowane będa do 30 listopada 2009 r.2008-07-15

Ogłoszenie konkursu o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich

Działając zgodnie z przepisami art. 19 ust.1 pkt 1-4 i art. 29 ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 49 poz. 509), Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ogłasza konkurs o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich. Konkurs polega na przeprowadzeniu z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej, która może obejmować w szczególności elementy wiedzy ogólnej o przedmiocie własności przemysłowej i zadaniach rzecznika patentowego.2007-12-07

Najlepsze prace naukowe i plakaty na temat własności przemysłowej nagrodzone w Urzędzie Patentowym

W dniu 7 grudnia br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów na temat własności przemysłowej w konkursie zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.2007-10-24

"Teraz Polska" dla przedsięwzięć innowacyjnych

Urząd Patentowy został partnerem programu "Teraz Polska" w pierwszej edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

2007-09-10

Doroczna Nagroda OHIM

Informujemy, że Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) uruchomił najnowszą edycję "Dorocznej Nagrody OHIM" za najlepszą pracę w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.2007-05-22

Urząd Patentowy RP patronem nagrody NOVATOR 2006

W dniu 18 maja br. odbyło się w kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich uroczyste wręczenie nagród przyznanych w konkursie NOVATOR 2006. Jednym z patronów honorowych konkursu jest Urząd Patentowy RP.2007-04-10

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu na logo Urzędu Patentowego

W dniu 6 kwietnia 2007 roku nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu na logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.2007-02-20

Konkurs na logo Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP ogłosił konkurs na logo, które będzie wykorzystywane również w materiałach i wydawnictwach Urzędu oraz w działaniach informacyjno-edukacyjnych związanych z promowaniem innowacyjności.2006-12-27

Uroczystość wręczenia nagród laureatom IV edycji konkursów ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz medali "Creativity Award"

W dniu 18 grudnia 2006 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów, ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego RP, na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z dziedziny ochrony własności przemysłowej oraz na plakat o tej tematyce.2006-05-15

Europejski Wynalazca Roku

Rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu "Europejski Wynalazca Roku", organizowanego wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Urząd Patentowy. Zarówno wśród nominowanych, jak i laureatów, znaleźli się polscy naukowcy i wynalazcy.