Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

logo_uprp logo_uprp_text


2015-03-23

Moduły szkoleniowe ip4inno w języku polskim

Urząd Patentowy RP tłumaczy na język polski i udostępnia moduły szkoleniowe projektu ip4inno.

Ip4inno, czyli Intellectual Property for Innovation, to projekt finansowany przez Komisję Europejską (w ramach VI Programu Ramowego – Badania i Innowacje) oraz partnerów z państw członkowskich UE i państw kandydujących. Projekt trwał dwa lata, począwszy od stycznia 2007 roku. Jego głównym celem było podniesienie świadomości własności intelektualnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie innowacji i konkurencyjności w Europie.

Partnerzy projektu przeprowadzili analizę potrzeb MŚP w zakresie szkoleń dotyczących własności intelektualnej. Skutkiem tego powstał zestaw wzorcowych modułów szkoleniowych, które uczestnicy szkoleń mogą wykorzystywać do dalszego nauczania. Zagadnienia poruszane w poszczególnych modułach dotyczą m.in. egzekwowania praw własności intelektualnej, wykorzystywania informacji patentowej w decyzjach biznesowych, wyceny i komercjalizacji własności intelektualnej, „miękkiej” własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, korzystania z patentów, znaków towarowych i wzorów oraz fałszowania i piractwa.

Pracownicy Urzędu Patentowego RP zajmują się tłumaczeniem modułów szkoleniowych ip4inno na język polski, by udostępnić je rodzimym przedsiębiorcom za pomocą strony internetowej UPRP. Moduły są dodawane sukcesywnie, w miarę postępu prac tłumaczeniowych.

Moduły ip4inno mogą być tłumaczone, adaptowane, modyfikowane lub wykorzystywane do tworzenia prac pochodnych, pod warunkiem że autor i źródło informacji będą wyraźnie widoczne, a zmiany w oryginalnym dokumencie zostaną wyraźnie wskazane. Korzystanie z modułów oryginalnych i zmienionych odbywa się wyłącznie na użytek niekomercyjny, a całkowitą odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponoszą odbiorcy. Szczegółowe warunki znajdują się na stronie ip4inno.

Dodatkowe informacje:

European IPR Helpdesk

Europejska Akademia Patentowa

Moduły szkoleniowe ip4inno: 

Moduł 1A: Podstawowe informacje o patentach 

Moduł 1B: Ochrona i wykorzystanie innej własności przemysłowej 

Moduł 1B: Inna własność przemysłowa 

Moduł 1C: IP jako narzędzie biznesowe. Zarejestrowane IP – wprowadzenie 

Moduł 3A, część 2: Korzystanie z informacji patentowej w sposób systematyczny oraz wydajny pod względem czasu

Moduł 3B, część 1: Korzystanie z bezpłatnej patentowej bazy danych Espacenet 

Moduł 4B: Studium przypadku

Moduł 4B: Przykładowe rozwiązanie

Moduł 4B: Planowanie biznesowe a własność intelektualna 

Moduł 4E, warsztaty: Inhalator ze szczepionką

Moduł 5A, quiz: Egzekwowanie praw własności intelektualnej 

Moduł 5B, ćwiczenie 11: Miękkie IP

Moduł 5B, ćwiczenie 12: Miękkie IP

Moduł 5B, ćwiczenie 13: Planowanie biznesowe z własnością intelektualną

Moduł 5B, warsztaty: Egzekwowanie praw własności intelektualnej

Moduł 5B: Studium przypadku, grupa 1

Moduł 5B: Studium przypadku, grupa 2

Moduł 5B: Własność przemysłowa w realnym świecie

Moduł 5B: Własność intelektualna w realnym świecie

Moduł 5B: IP w realnym świecie

Moduł 5D: Fałszerstwo i piractwo 

Moduł 6A, część 2: Kwestie IP w trzech sektorach 

Moduł 6A, część 3: Kwestie IP w trzech sektorach 

Moduł CS-5: Studium przypadku: Blokowanie patentów 

Moduł CS-7: Informacja patentowa 

Moduł XX: Zarządzanie własnością intelektualną w projektach B+R

Studium przypadku – kryteria oceny

drukuj