Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

logo_uprp logo_uprp_text


2018-01-23

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Aula Główna AGH, Budynek A-0, I piętro, al. A. Mickiewicza 30), Politechniką Śląską (Aula w Centrum Edukacyjno-Kongresowym – CEK, Sala „A”, ul. Konarskiego 18 B) oraz Politechniką Wrocławską (Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, Budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8).

Własność intelektualna (IP) jest istotnym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy, a jej efektywne wykorzystanie ma coraz większe znaczenie dla biznesu. Narzędzia i procedury oferowane przez WIPO są ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw przemysłowych i komercyjnych, publicznych i prywatnych inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji zajmujących się rozwojem badań naukowych oraz innych podmiotów wszystkich sektorów gospodarki.

Cyklem międzynarodowych seminariów w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu pragniemy zainaugurować szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Podstawowym celem cyklu seminariów poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej jest upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dot. ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach. W ramach przedsięwzięć zostaną zaprezentowane także zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach, transferu technologii oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. „Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem. Ich ogromnym atutem będzie łączenie różnych środowisk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwiększenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wyłącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.

Przyjdź i spotkaj się z międzynarodowymi ekspertami w Krakowie, Gliwicach oraz we Wrocławiu! Skorzystaj z doświadczeń ekspertów WIPO i UPRP! Zdobądź wiedzę o globalnych systemach i globalnych bazach danych własności intelektualnej! Zapoznaj się ze strategią ochrony marki i ochrony patentowej! Dowiedz się więcej nt. alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz ochrony własności intelektualnej za granicą! Poznaj główne założenia i planowane zmiany!

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. 

Udział w seminariach jest bezpłatny. Wstęp wolny.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Organizatorzy:

Partner:

Więcej informacji na stronie WIPO.

Program Roving Seminars (polski)

Program Roving Seminars (English)drukuj