Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

logo_uprp logo_uprp_text


Jakie dokumenty mogą uzasadniać dokonanie wpisu do rejestru?

Uzasadnienie wpisu do rejestru wnioskowanej zmiany mogą stanowić – w przypadku:

  • zmiany nazwy lub siedziby uprawnionego – postanowienie sądu rejestrowego o zmianie wpisu w KRS, wyciąg pełny z KRS; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • zmiany uprawnionego – umowa sprzedaży, darowizna; dokumenty, z których wynika wniesienie aportu do spółki; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia;
  • licencji – umowa licencyjna,
  • zastawu – umowa o ustanowieniu zastawu.

  •  

drukuj