URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2004-03-16

PCT-SAFE - zgłoszenia pod rządami PCT w formie elektronicznej

Notą prasową z dnia 11 lutego 2004 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie poinformowała, że od dnia 12 lutego 2004 r. zgłaszający z państw będących stronami Układu o współpracy patentowej (PCT), dzięki uruchomieniu systemu PCT-SAFE, mogą dokonywać międzynarodowych zgłoszeń patentowych w WIPO, jako urzędzie przyjmującym, w formie elektronicznej.2004-01-30

Znak Towarowy Wspólnoty - skutki zapisów w Traktacie Akcesyjnym

W Unii Europejskiej wydano szereg aktów regulujących kwestie ochrony własności przemysłowej.2003-12-10

Zmiana opłat w postępowaniu przed EPO

Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.


Zobacz również