URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-02-27

UPRP udostępnia dane poprzez Federated European Patent Register

W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących stanu prawnego patentów europejskich chronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Patentowy RP rozpoczął, we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), udostępnianie danych w ramach projektu Federated Register.

2017-02-27

Dostęp online do systemów Register Plus

Uprzejmie informujemy, że w ramach dostępu do informacji publicznej mogą Państwo korzystać z naszych serwisów internetowych Register Plus.

2017-01-12

Żegnamy ś.p. Profesora Andrzeja Szewca

Z ogromnym żalem żegnamy Drogiego Profesora, Przyjaciela, Znawcę i Pasjonata tematyki ochrony własności przemysłowej. Pan Profesor Andrzej Szewc należał do grona największych specjalistów w dziedzinie ochrony własności przemysłowej w Polsce, był autorem kilkuset publikacji z tego zakresu, a także aktywnym uczestnikiem i ekspertem w pracach legislacyjnych w parlamencie oraz administracji rządowej.

2016-12-22

Królestwo Kambodży dołączyło do TMview

Od 22 grudnia dane dotyczące znaków towarowych Departamentu Własności Intelektualnej (DWI) Ministerstwa Handlu Królestwa Kambodży dostępne są w wyszukiwarce TMview.

2016-12-15

Malezja dołączyła do TMview

Od 12 grudnia dane dotyczące znaków towarowych Malezyjskiej Agencji Własności Intelektualnej (Intellectual Property Corporation of Malaysia - MyIPO) dostępne są w wyszukiwarce.

2016-11-21

Kolumbia dołączyła do DesignView

Od 21 listopada dane dotyczące wzorów przemysłowych Kolumbijskiej Agencji Przemysłowo-Handlowej (The Colombian Superintendence of Industry and Commerce) dostępne są w wyszukiwarce DesignView.

2016-10-31

Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO) dołączyła do DesignView

Od 31 października 2016 r. dane dotyczące afrykańskich wzorów przemysłowych dostępne są w wyszukiwarce DesignView.

Zmiany w systemie naliczania opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dnia 6 października 2016 r. została opublikowana zmiana ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zmiana przedmiotowego rozporządzenia wchodzi w życie z upływem 7 dni od daty publikacji, tj. 14 października br.

2016-10-11

Bierzesz udział w procesie innowacji? Wypełnij ankietę EPO

Europejski Urząd Patentowy (EPO) przygotował ankietę o zasięgu ogólnoeuropejskim. EPO chce się dowiedzieć, jakiego rodzaju informacje dana organizacja wykorzystuje w procesie innowacji. Ankieta jest aktywna do 10 listopada br. i można ją wypełnić w wersji angielskiej, francuskiej albo niemieckiej.

2016-09-23

Aktualizacja Wspólnego komunikatu dotyczącego wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”

Urząd Patentowy RP informuje o aktualizacji „Wspólnego komunikatu dotyczącego wykonania wyroku w sprawie IP Translator”, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu dnia 2 maja 2013 r.

2016-09-20

Espacenet – nowy polski interfejs

Uprzejmie informujemy, że został udostępniony nowy polski interfejs wyszukiwarki Espacenet. Zmiany widoczne są na stronie głównej wyszukiwarki Espacenet, w menu wyszukiwania oraz na pasku nawigacyjnym. Zaktualizowane zostały również informacje w sekcji Szybka Pomoc.

2016-09-06

Europejski Urząd Patentowy ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Komisji Odwoławczych (President of the Boards of Appeal)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przed Radą Administracyjną Europejskiej Organizacji Patentowej m.in. za wprowadzenie przyjętej przez Radę reformy strukturalnej 31 Komisji Odwoławczych działających przy Europejskim Urzędzie Patentowym.
Zobacz również