Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2014-12-08

Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także II edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP

Uroczystość rozdania nagród odbyła się 5 grudnia 2014 r. w warszawskim kinie Iluzjon. Z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody wręczyła laureatom konkursu podsekretarz stanu Daria Lipińska-Nałęcz. Nagrody Ministra Gospodarki wręczyła podsekretarz stanu Grażyna Henclewska. Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecny był zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Mariusz Tokarski.

Ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów. Projekty zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu społecznej świadomości ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.

W tegorocznej edycji konkursów do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęły łącznie 53 prace naukowe, w tym: 9 rozpraw habilitacyjnych, 7 prac doktorskich, 35 prac magisterskich oraz 3 prace studenckie. Zgłoszono również 311 projektów plakatów. Do II edycji konkursów na krótki film i na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej zgłoszono 16 filmów oraz 93 artykuły, 1 audycję radiową i 7 nagrań edukacyjnych o znakach towarowych.

Jury konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką:

- prof. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący)
- dr Małgorzata Modrzejewska – Uniwersytet Warszawski
- prof. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
- prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Uniwersytet Warszawski
- prof. Helena Żakowska-Henzler – Polska Akademia Nauk
- dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

Jury konkursu na plakat:

- prof. Wiktor Jędrzejec, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Maria Kurpik, Muzeum Narodowe w Warszawie
- prof. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
- prof. Eugeniusz Skorwider, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
- dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród ufundowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Związek Banków Polskich, PATPOL Kancelarię Patentową sp. z o.o., PKPP Lewiatan oraz POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych sp. z o.o. Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach. W konkursie na plakat nagrody zostały ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody Certificate of Merit przyznane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej Programowi 1 Polskiego Radia, Dziennikowi Rzeczpospolita oraz Programowi 1 Telewizji Polskiej.

Podejmując dwanaście lat temu inicjatywę organizacji konkursów, Urząd Patentowy RP miał na względzie fakt, że rzeczywista świadomość potrzeby ochrony własności intelektualnej ograniczała się ówcześnie jedynie do stosunkowo niewielkiego kręgu specjalistów. Ten stan, wobec wyzwań jakie niesie współczesna cywilizacja technologiczna, wymagał pilnej zmiany, gdyż nawet najlepsze prawo chroniące osiągnięcia wynalazców, twórców i projektantów może funkcjonować efektywnie jedynie przy ugruntowanym społecznym rozumieniu i poszanowaniu własności intelektualnej. Złożoną misję edukacyjną służącą szerokiemu rozwojowi świadomości w tym zakresie podjął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z działań było wprowadzenie corocznych konkursów wyłaniających najbardziej utalentowanych autorów prac naukowych oraz studentów i absolwentów szkół artystycznych. W ubiegłym roku oferta konkursowa została wzbogacona o kategorię krótkich filmów oraz informacji medialnych poświęconych szeroko pojętej innowacyjności oraz ochronie dorobku intelektualnego.

Konkursy, ciesząc się stale rosnącym zainteresowaniem, na trwałe wpisały się w działania promocyjne i edukacyjne Urzędu Patentowego, stając się źródłem inspiracji działalności twórczej, badawczej, artystycznej i dziennikarskiej. Ugruntowanie i rozwój kultury ochrony własności intelektualnej wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy w tym zakresie oraz promocji z wykorzystaniem zarówno przekazu naukowego, jak również artystycznego i medialnego.

Zobacz:

- wyniki konkursu na pracę naukową
- wyniki konkursu na plakat
- wyniki konkursu na informację medialną i krótki film

Konkursy na plakat, krótki film, informację medialną współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce” 


Galeria