URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2018-08-27

Urząd Patentowy RP z głębokim żalem żegna prof. dr hab. Mariana Kępińskiego

W wieku 78 lat zmarł prof. dr hab. Marian Kępiński, jeden z najwybitniejszych znawców prawa własności intelektualnej w Polsce, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wielu innych uczelni, członek Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wychowawca wielu pokoleń naukowców specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

Profesor Marian Kępiński był nie tylko wybitnym teoretykiem, szczególnie w obszarze prawa znaków towarowych, ale także aktywnie angażował się w wychowanie młodzieży akademickiej m.in. jako wieloletni opiekun Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa. Profesor Marian Kępiński był wielokrotnie wykładowcą na międzynarodowych sympozjach i konferencjach organizowanych przez Urząd Patentowy RP, wspierając swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem inicjatywy naszej instytucji służące upowszechnianiu problematyki własności intelektualnej. Kierownictwo i pracownicy Urzędu Patentowego RP z głębokim żalem żegnają prof. Mariana Kępińskiego nie tylko jako wybitnego naukowca, ale także oddanego przyjaciela i życzliwego człowieka, którego zaangażowanie stanowiło dla nas bardzo cenną pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. Rodzinie Zmarłego Urząd Patentowy RP składa wyrazy szczerego współczucia.

Pogrzeb prof. Mariana Kępińskiego odbędzie się w Poznaniu we wtorek 28 sierpnia o godz. 12.30 na Cmentarzu Górczyńskim przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 35. Msza św. zostanie odprawiana w poznańskim kościele Ławica ul. Mistkowa 128 o godz. 10.45.


  •  


Zobacz również