Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2015-02-10

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Serdecznie zapraszamy Studentów Uczelni do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs jest adresowany do studentów, a także doktorantów będących studentami studiów dziennych, którzy są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują także na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w ramach której współtwórcą jest student zagranicznej uczelni. Szczególne cenione będą zgłoszenia rozwiązań technicznych udokumentowanych prototypami lub modelami, stanowiącymi najciekawsze formy prezentacji i promocji podczas wystaw i targów.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów V edycji Konkursu będzie udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży i pobytu młodych wynalazców w Genewie będą pokryte ze środków finansowych na naukę, przyznanych na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zwycięzcy ostatniej edycji Konkursu prezentowali nagrodzone rozwiązania także na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 - w ramach nagrody ufundowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. 

Wszyscy Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca mogą dodatkowo promować wynalazki poprzez rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, stanowiącej platformę propagowania i wymiany informacji pomiędzy twórcami rozwiązań a podmiotami zainteresowanymi ich wdrażaniem. 

Zasady naboru do Konkursu są dostępne na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej

Informacje można uzyskać w Ośrodku Ochrony Własności Intelektualnej:
Grażyna Stefańska, e-mail: gstefan@tu.kielce.pl, tel. (41) 34 24 486
Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl, tel. (41) 34 24 387


  •