URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-08-17

VI międzynarodowa konferencja CopyCamp

Konferencja została objęta honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty o tematyce interesującej zwłaszcza z punktu widzenia osób aktywnych w branży kreatywnej i wykorzystujących technologie informacyjne. Warsztaty będą odbywać się w Centrum Kreatywności Targowa.

Wstęp na CopyCamp i warsztaty jest wolny, wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie wydarzenia.

CopyCamp to konferencja o prawie, ale nie jest to konferencja prawnicza.

Organizatorzy chcą pokazać, że o prawie powinni rozmawiać i dyskutować nie tylko prawnicy. Tegoroczna edycja CopyCampu skupia się na praktycznym znaczeniu tego, że w coraz większej liczbie życiowych aktywności wykorzystujemy cyfrowe informacje lub dane. I choć same przedmioty zawierające te informacje i dane należą do nas, to zazwyczaj ktoś inny rości sobie prawa do tej niematerialnej zawartości lub na przykład stosuje różne środki techniczne aby kontrolować to, jak z nich korzystamy. Zjawisko to dotyka nie tylko obszarów tradycyjnie kojarzonych z prawem autorskim, jak np. kultury, edukacji, nauki czy technologii, ale też występuje w takich obszarach jak zdrowie, medycyna, czy żywność.

Wobec tego, hasło CopyCampu 2017 brzmi: „The Internet of Copyrighted Things”, a w tym roku na CopyCampie można będzie porozmawiać o tym jak działają prawa wyłączne w takiej właśnie szerokiej perspektywie. James Love, dyrektor Knowledge Ecology International, będzie mówił o propozycji międzynarodowej współpracy w zakresie publicznego wsparcia badań nad lekami na raka. Ariele Elia, kuratorka z nowojorskiego Fashion Institute of Technology, wystąpi z prelekcją dotyczącą zapożyczeń w modzie. Nick Briz oraz Antonio Roberts, artyści i performersi, którzy w swojej twórczości wykorzystują możliwości jakie stwarzają nowe media i technologie, opowiedzą o swoich praktycznych doświadczeniach z prawem autorskim. Aaron Perzanowski, autor książki "The End of Ownership" opowie o wpływie prawa autorskiego na prawo własności. Krishna Ravi Srinivas opowie z kolei o tym jak idea open source jest wykorzystywana w rolnictwie do przeciwdziałania problemom wynikającym ze stosowania praw wyłącznych do nasion. W programie są także sesje poświęcone takim tematom jak dygitalizacja dziedzictwa, praktyki funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji kultury, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jak również maszynowej analizie tekstów i danych.

Na tegorocznym CopyCampie wystąpi Julia Reda, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Piratów, która otworzy sesję wystąpień poruszających rozmaite tematy związane z reformą prawa autorskiego.

Pełną listę prelegentów można znaleźć na stronie konferencji.

W trakcie konferencji odbywać się będą również warsztaty, czyli interaktywne spotkania mające na celu przekazanie praktycznej wiedzy i bezpośrednią wymianę doświadczeń. Zespół praktyków związanych z Duńskim Muzeum Narodowym poprowadzi warsztat o dygitalizacji narodowego dziedzictwa. Aktywiści zainteresowani brukselskim procesem legislacyjnym będą mogli wziąć udział w mini-grze fabularnej o reformie prawa autorskiego UE. Naukowcy i analitycy danych będą z kolei mieli do dyspozycji warsztaty o otwartym licencjonowaniu danych oraz o praktycznym wykorzystaniu narzędzi open source do przetwarzania danych biomedycznych. Natomiast dla wszystkich tych, którzy cierpią z powodu wypalenia, przygotowaliśmy warsztat prowadzony przez współzałożyciela inicjatywy Hacking with Care. Wreszcie, autorzy, artyści oraz wydawcy muzyczni będą mogli wziąć udział w warsztacie o zarządzaniu prawami oraz promowaniu własnej twórczości na YouTube, prowadzonym przez przedstawicielkę zespołu tego serwisu.

Przewidywane są jeszcze kolejne warsztaty, a bieżące informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie konferencji.

Partnerzy strategiczni konferencji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Google, ZIPSEE Cyfrowa Polska oraz Mozilla Foundation.

CopyCamp jest organizowany także w partnerstwie z: EDRi, OpenForum Europe, Open Knowledge International, ifrOSS, Free Software Foundation Europe, Creative Commons, Communia.

CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość prawa autorskiego”

prowadzonego przez fundację Nowoczesna Polska. CopyCamp organizujemy corocznie już od 2012 r. Przez ostatnie 5 lat udało nam się uczynić z tego wydarzenia największą konferencję o społecznych i ekonomicznych aspektach prawa autorskiego w Europie. Przez ten czas umożliwiliśmy wymianę idei ponad 250 prelegentom z całego świata.

Tegoroczna edycja konferencji odbywać się będzie wyłącznie w języku angielskim.

Bieżące informacje o konferencji można znaleźć również na twitterze (@CopyCampPL), stronie wydarzenia na facebooku oraz stronie projektu prawokultury.pl

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego tegoroczną edycję.
Zobacz również