URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-03

W jaki sposób obronić autorski pomysł

Rzeczpospolita

Ogólna idea nie podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego. Obejmuje ona sposób jej wyrażenia, czyli konkretne zmaterializowanie pomysłu, np. „wizerunek” produktu. W praktyce jednak odróżnienie idei od jej chronionego wyrażenia nastręcza sporo problemów.

Niewątpliwie niektóre pomysły można chronić przy pomocy mechanizmów prawa własności przemysłowej. Niemniej ochrona ta w przeciwieństwie do ochrony prawnoautorskiej wiąże się z kosztami, wymaga dopełnienia pewnych formalności w postaci rejestracji, jak również spełnienia przez dany pomysł pewnych przesłanek (np. kryterium nowości czy indywidualnego charakteru, co nie zawsze można wykazać).

[Magdalena Michalska-Joanna Matczuk]


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy