Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2017-04-06

Współpraca Urzędu Patentowego RP z Fundacją Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji

Urząd Patentowy RP zawarł w dn. 6 kwietnia br. porozumienie o współpracy z Fundacją Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Współpraca obejmować ma działania na rzecz wspierania wynalazczości i innowacyjności poprzez opracowywanie rozwiązań oraz podejmowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.
Oba podmioty będą wspólnie działać na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności, upowszechniania i wdrażania rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, upowszechniania stosowania dobrych praktyk wspierających rozwój innowacyjności, opracowywania oraz promowania rozwiązań wspierających transfer wiedzy i technologii do gospodarki, podejmowania działań edukacyjnych, promowania współpracy i transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem oraz monitorowania barier dla rozwoju innowacyjności.
  •