Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2015-10-09

Wyniki XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

W dniu 28 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Jury XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęły łącznie 42 prace konkursowe, w tym: 3 prace habilitacyjne, 10 prac doktorskich, 28 prac magisterskich oraz 1 praca licencjacka.

Jury obradowało w składzie:
- prof. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący)
- dr Małgorzata Modrzejewska – Uniwersytet Warszawski
- prof. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
- prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Uniwersytet Warszawski
- prof. Helena Żakowska-Henzler – Polska Akademia Nauk
- dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród ufundowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Konfederację Lewiatan, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, PATPOL Kancelarię Patentową Sp. z o.o., POLSERVICE Kancelarię Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Związek Banków Polskich.

Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostaną ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jedność w Kielcach.

Członkowie Jury nie brali udziału w głosowaniu w przypadku prac napisanych pod ich kierunkiem.

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO otrzymują:

w kategorii praca habilitacyjna
dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
nagroda za pracę habilitacyjną „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym i międzynarodowym”

w kategorii praca doktorska
dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
nagroda za pracę doktorską „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu”

dr Julia Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
nagroda za pracę doktorską „Wynalazek pracowniczy – studium prawnoporównawcze”

dr Ewa Laskowska (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę doktorską „Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego”

dr Mariusz Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
wyróżnienie za pracę doktorską „Umowa o rejestrację domeny internetowej”

dr Krzysztof Żok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
wyróżnienie za pracę doktorską „Środki ochrony zamawiającego program komputerowy w świetle prawnoautorskiego reżimu odpowiedzialności za usterki utworu”

w kategorii praca magisterska
mgr Małgorzata Klaja (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę magisterską „Zasoby patentowe jako forma zbiorowego zarządzania rozwiązaniami technicznymi”

mgr Mikołaj Stępkowski (Uniwersytet Warszawski)
nagroda za pracę magisterską „Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze”

mgr Dominika Leszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę magisterską „Komercjalizacja wyników badań naukowych na uczelniach wyższych w świetle nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym na tle porównawczym”

mgr Jan Popławski (Uniwersytet Warszawski)
wyróżnienie za pracę magisterską „Utwór inspirowany a plagiat – granice inspiracji w utworze”

II. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO otrzymują:

w kategorii praca habilitacyjna
dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
nagroda za pracę habilitacyjną „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym i międzynarodowym”

dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
wyróżnienie za pracę habilitacyjną „Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim”

w kategorii praca doktorska
dr Jakub Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę doktorską „Utwór architektoniczny. Przedmiot prawa autorskiego”

dr Grzegorz Jarosław Pacek (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę doktorską „Wykorzystanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim – wyjątki, wyłączenia i ograniczenia”

w kategorii praca magisterska
mgr Andrzej Boboli (Uniwersytet Warszawski)
nagroda za pracę magisterską „Analiza skuteczności postanowień wybranych licencji wywodzących się z ruchu Copyleft na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA GOSPODARKI otrzymują:

w kategorii praca habilitacyjna
dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki)
nagroda za pracę habilitacyjną „Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej – analiza prawno porównawcza”

w kategorii praca magisterska
mgr Piotr Ochwat (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę magisterską „Kumulacja roszczeń w prawie własności przemysłowej”

mgr Aleksandra Kozak (Uniwersytet Warszawski)
wyróżnienie za pracę magisterską „Nadużycie pozycji dominującej przez dysponenta Standard Essential Patent na przykładzie spraw Samsung i Huawei”

mgr Michał Wachstiel (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę magisterską „Programy komputerowe w prawie autorskim – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących programów komputerowych”

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI otrzymują:

w kategorii praca doktorska
dr Agata Anna Wróbel (Uniwersytet Łódzki)
nagroda za pracę doktorską „Modele ochrony oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – problematyka prawna”

w kategorii praca magisterska
mgr Ksenia Majewska (Collegium Civitas)
wyróżnienie za pracę magisterską „Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu i umacnianiu marki narodowej”

V. NAGRODĘ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ otrzymuje:

mgr Sławomir Smagowski (Politechnika Świętokrzyska)
za pracę magisterską „Ocena skuteczności ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym”

VI. NAGRODĘ KONFEDERCJI LEWIATAN otrzymuje:

dr Julia Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
za pracę doktorską „Wynalazek pracowniczy – studium prawnoporównawcze”

VII. NAGRODĘ NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ otrzymuje:

mgr Piotr Paprota (Uniwersytet Jagielloński)
za pracę magisterską „Cloud gaming a prawo autorskie”

VIII. NAGRODĘ PATPOL KANCELARII PATENTOWEJ SP. Z O.O. otrzymuje:

mgr Zuzanna Maria Falkowska (Uniwersytet Łódzki)
za pracę magisterską „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu naruszenia znaku towarowego”

IX. NAGRODĘ POLSERVICE KANCELARII RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. otrzymuje:

mgr Angelika Gawlik (Uniwersytet Śląski)
nagroda za pracę magisterską „Ocena prawna parodii znaku towarowego w kontekście zjawiska joke-logo”

X. NAGRODĘ POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH otrzymuje:

mgr Magdalena Czapska (Uniwersytet Warszawski)
za pracę magisterską „Ograniczenia swobody umów w prawie autorskim”

XI. NAGRODĘ SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ otrzymuje:

dr Iga Bałos (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
za pracę doktorską „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu”

XII. NAGRODĘ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH otrzymuje:

mgr Paulina Szorc (Uniwersytet w Białymstoku)
za pracę magisterską „Umowy licencyjne jako sposób komercjalizacji wynalazków w obrocie gospodarczym”