Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2016-09-07

XIV edycja konkursu na plakat 2016

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 100 rocznica ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej. To właśnie w listopadzie 1918 roku Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Urząd Patentowy RP. Polska, dorównując standardom państw zachodnich, stawała się zarazem częścią globalnego systemu ochrony własności intelektualnej. Należy zauważyć, że niezależnie od istnienia regulacji prawnych, polska myśl techniczna i wynalazczość rozwijały się na przestrzeni wieków. Jak pisał Abraham Lincoln, „bobry budują domy, lecz nie czynią tego inaczej lub lepiej niż pięć tysięcy lat temu. Człowiek nie jest więc jedynym zwierzęciem wykonującym pracę; jest jednak jedynym, które doskonali swoją działalność. Osiąga to poprzez odkrycia i wynalazki”.

Celem Konkursu jest zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100 rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin nadsyłania plakatów: 15 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 listopada 2016 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego.

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.