Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2013-09-24

Dni Otwarte Urzędu Patentowego RP w ramach XVII Festiwalu Nauki – Warszawa 2013

Urząd Patentowy RP (UPRP) po raz kolejny współuczestniczy w Festiwalu Nauki w Warszawie, organizując Dni Otwarte

Serdecznie zapraszamy do wizyty w Urzędzie i udziału w wybranych spotkaniach poświęconych ochronie własności intelektualnej i technice oraz w lekcjach festiwalowych dla uczniów szkół podstawowych.

Program:

26 - 27 września 2013 r.

 • Spotkania informacyjno-konsultacyjne z ekspertami UP RP
 • Udział w rozprawach Kolegium Orzekającego w charakterze obserwatora
 • O przeszłości i przyszłości wynalazków – wykład otwarty oraz dyskusja panelowa
 • Jak czerpać korzyści z patentów i innych praw niematerialnych? – wykład otwarty oraz dyskusja panelowa

23 września 2013 r.

 • Nauka jest super! – lekcja festiwalowa dla klas II-VI szkół podstawowych (zapisy od 16 IX br.)

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie, al. Niepodległości 188/192
Wstęp wolny

Opisy spotkań:

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

26 - 27 września 2013 r., godz. 9:00 – 16:00
UPRP, I piętro, czytelnia
Dyżurować będą eksperci UPRP
gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania związane z ochroną własności intelektualnej oraz szkolący chętnych z zakresu użytkowania baz danych UPRP.

26 - 27 września 2013 r., godz. 10:00 – 12:00

Sala Kolegium Orzekającego nr 1 i 2, UPRP, parter
Możliwość uczestniczenia w rozprawach w roli obserwatora (do 15 obserwatorów na sali)

Spotkania popołudniowe

O przeszłości i przyszłości wynalazków
czwartek, 26 września 2013 r., g. 18:00-19:30

UPRP, V piętro, sala 557

Technika – jej historia, stan obecny, prognozy na przyszłość oraz jej wpływ na rozwój cywilizacji i gospodarki. Zaproszeni do dyskusji na temat polskiej myśli technicznej eksperci z pasją opowiedzą o najciekawszych odsłonach wynalazczości, wpływie innowacji na gospodarkę, a także wskażą korzyści z ochrony wynalazków.

Uczestnicy panelu:
dr Sławomir Łotysz, Uniwersytet Zielonogórski
prof. Bolesław Orłowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Pamięci Narodowej
Michał Szota, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Zbysław Szwaj, Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o.
Marek Truszczyński, Urząd Patentowy RP

Jak czerpać korzyści materialne z patentów i innych praw niematerialnych?
piątek, 27 września 2013 r., g. 18:00 – 19:30

UPRP, V piętro, sala 557

Innowacje i zaawansowane technologie są często kreowane i upowszechniane przez niewielkie kreatywne przedsiębiorstwa lub zespoły oraz przez indywidualnych wynalazców. Podstawą sukcesu są często dobra niematerialne, będące wytworem umysłu twórcy, który jest ich właścicielem i może je np. odsprzedać, pozostawić w spadku, wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu bądź udzielić licencji. Dobra te podlegają takiej samej ochronie prawnej, jak każda inna forma własności materialnej, natomiast pozostawione bez ochrony mogą zostać utracone na rzecz konkurentów dysponujących środkami na ich komercjalizację. Odpowiednia ochrona własności przemysłowej i intelektualnej zabezpiecza zatem przed potencjalnym naruszeniem praw i ułatwia twórcom lub właścicielom uzyskiwanie różnorodnych korzyści.

Uczestnicy panelu:
Piotr Brylski, Urząd Patentowy RP
Karol Król, Beesfund S.A.
Piotr Tomaszewski, Patentbroker.pl
dr inż. Wojciech Nawrot, Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budynków
Maciej Klebba, Urząd Patentowy RP

Lekcje festiwalowe

Nauka jest super!
poniedziałek, 23 września 2013 r., g. 10:00 – 13:00

UPRP, V piętro, sala 557

dziedzina: fizyka, chemia
czas trwania: ok. 3h
maksymalna liczba uczestników: ok. 80 uczniów klas II- VI szkół podstawowych

Zajęcia dla wcześniej zarejestrowanych klas 2-6
(rejestracja od 16 września, decyduje kolejność zgłoszeń)

Spotkanie z młodymi naukowcami i konstruktorami. Zajęcia poprowadzą dorośli specjaliści razem z dziećmi (4-17 lat). Dzieci zaprezentują swoje pasje, konstrukcje, hodowle.

 • Nowy rewelacyjny sposób uczenia się
 • Co siedzi w naszych głowach? – opowieści o mózgu
 • Dlaczego warto grać na komputerze?
 • Proste programowanie komputerowe
 • Łazik marsjański
 • Bajeczne eksperymenty chemiczne

– to główne tematy tego fascynującego spotkania

Lekcje zostały przygotowane wspólnie z Polską Akademią Dzieci.

Uczestnicy:

dr Agata Hofman, Polska Akademia Dzieci
dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, Politechnika Gdańska
Kinga Panasiewicz (lat 17)
Szymon Hofman (lat 10)
Kostek Maśniak (lat 10)
Marek Rauchfleisz, lat 8
Katarzyna Mietlarek(lat 4)
Zuzanna Hofman (lat 5)
Agnieszka Mankiewicz (lat 12)
Alicja Steinhager (lat 12)
Agnieszka Sierżęga (lat 12)

Festiwal Nauki w Warszawie to coroczna impreza, która odbywa się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie i ma na celu popularyzację nauki w społeczeństwie. Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było porozumienie podpisane w grudniu tegoż roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od stycznia 2006 roku animatorami Festiwalu są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN, zaś oficjalnym reprezentantem pozostaje Uniwersytet Warszawski. Obecnie na Festiwal składa się kilkaset różnorodnych imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki) organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Pełen program imprez znajduje się na stronie Festiwalu Nauki.

Koordynatorka:
Gabriela Rzepecka
tel. 22 579 06 57
e-mail: grzepecka@uprp.pl

 


Projekt nr: POIG 05.02.00-00-004/10-00
Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
DNI OTWARTE WSPÓŁFINANSOWANE SĄ PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO